Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2002 komisji budżetu

Protokół Nr 1/2002 komisji budżetu


P r o t o k ó ł N r 1/2002

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 9 grudnia 2002 r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Śląski Stefan - przewodniczący komisji
2. Woźniak Wiesław - członek komisji
3. Radoła Roman - członek komisji
4. Dziubalski Marcin - członek komisji
5. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
6. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
7. Inspektor ds. podatków i opłat - Emilia Nawrot


Pan Stefan Śląski - przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu.
Poprosił p. Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie:

  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

  • zwolnień w podatku od nieruchomości

  • ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

  • określenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie Gminy Piaski

  • ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku.

  • ustalenia dziennej stawki opłaty targowej


Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał.
Propozycje komisji odnoście stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ponadto p. Nawrot zaproponowała aby Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal gdyż Komunikat Prezesa GUS z dnia 30 października 2002 r. podaje cenę żyta w wysokości 33,45 zł. za 1 kwintal a Rada gminy poprzedniej kadencji przyjęła uchwałą na rok 2002 kwotę 33,00 zł.. W związku z tym, że różnica pomiędzy stawką obowiązującą na rok 2002 a proponowaną przez Prezesa GUS na rok 2003 wynosi 0,45 zł. proponuje się nie wywoływać uchwały tylko przyjąć stawkę ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS czyli - 33,45 zł.
Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
Przewodniczący komisji

Stefan Śląski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2002-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.