Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2002 komisji oświaty

Protokół Nr 2/2002 komisji oświaty
P r o t o k ó ł N r 2/2002

posiedzenia komisji oświaty i budżetu odbytego w dniu
27 grudnia 2002 r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :

 1. Gliszczyński Tomasz

 2. Niedziela Waldemar

 3. Radwan Franciszek

 4. Woźniak Wiesław

 5. Radoła Roman

 6. Dziubalski Marcin

 7. Wójt Gminy - Zenon Norman

 8. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

 9. Zastepca Skarbnika Gminy - Elżbieta KarolczakNieobecny usprawiedliwiony:

 1. Śląski StefanPrzedstawienie projektów uchwał w sprawie:

  • zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2002.

  • zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

  • statutu Gminy Piaski

  • przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Piaski.


Szczegółowo projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka. Odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Bardzo dokładnie omawiano projekt statutu gminy który opracowała Komisja Statutowa powołana uchwałą Rady Gminy w listopadzie br.

Zastępca Skarbnika Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002.
Poinformowała ponadto, że na najbliższej sesji gdzie radni będą podejmować uchwałę o zmianach w budżecie mogą być jeszcze dodatkowe zmiany o których dzisiaj jeszcze nie wiadomo gdyż codziennie pocztą otrzymujemy różne pisma od wojewody dotyczące przekazywanych na koniec roku środków finansowych które trzeba uwzględnić jeszcze w tegorocznym budżecie.
Jeżeli takie zmiany nastąpią radni zostaną o tym poinformowani na sesji .


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy na rok 2002.

Następnie Pan Wójt przedstawił program uroczystego otwarcia hali sportowej które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2003r.

Wolne głosy i wnioski :

Komisje proponują aby wystąpić z pismem do Prezesa GS Piaski w sprawie zorganizowania tzw. ogródka piwnego gdzie będzie można w kulturalny sposób spędzić czas .
Ponadto komisje proponują aby wystąpić pisemnie do Nadleśnictwa w Piaskach z prośbą o przekazanie drewna do budowy ogródka jordanowskiego w lesie.
Następnie poruszono sprawę przeniesienia biblioteki publicznej w Szelejewie znajdującej się obecnie w budynku prywatnym do budynku starej szkoły w Szelejewie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna


Przewodniczący komisji

oświaty budżetu

Tomasz Gliszczyński Stefan Śląski

2


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2002-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.