Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2003 kmisji budżetu

Protokół Nr 6/2003 kmisji budżetu


 

Protokół     Nr 6/2003

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 15 kwietnia 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

wg listy obecności stanowiącej zał. do protokółu Wójt Gminy   - Zenon Norman

Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Z-ca Skarbnika Gminy - Elżbieta  Karolczak Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska

Nieobecny usprawiedliwiony - pobyt w szpitalu - Stefan Śląski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r.

Z-ca Skarbnika Gminy, Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony.

Radni pytali dlaczego wydatki na przedszkole niepubliczne w Podrzeczu są wyższe o 19 tyś. zł w stosunku do wydatków zaplanowanych. Pani Karolczak odpowiedziała, że zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do tego przedszkola a   ustawa o finansowaniu przedszkoli niepublicznych obliguje gminy do ich finansowania z własnego budżetu do 60 % kosztów utrzymania.

Członkowie      komisji   nie   wnieśli   więcej      zastrzeżeń   do   przedstawionego sprawozdania.Wójt   przedstawił komisji   jak wygląda od strony prawnej sprawa   dotyczącą naliczania opłat za  zajęcie pasa jezdni - np. za ustawione reklamy, wystające nachodnik schody itp. W najbliższym czasie będziemy musieli  się tym tematem zająć gdyż bardzo skrupulatnie sprawdza   ten temat NIK uważając, że gminy nie dbają o własne dochody

Ponadto Wójt poinformował, że   klub strzelecki „Malińcza" złożył wniosek o dofinansowanie działalności, lecz tego wniosku nie należy rozpatrywać na dzień dzisiejszy ponieważ należy wyjaśnić sprawę legalności działania tego klubu. Wniosek podpisał prezes klubu, pan Witold Wojtkowiak który w ubiegłym roku zawiadomił pisemnie, że rezygnuje z tej funkcji. Dlatego należy tą sprawę dokładnie wyjaśnić.

Następnie Wójt poinformował o pracach bieżących   wykonywanych na terenie gminy takich jak naprawa dróg, chodników, produkcja płytek chodnikowych itp.


Sprawa zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. ogłoszonej w Dz. U. Nr 210 póz. 1784 zmieniającej rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 13 .12.2002 r./ wystąpiła konieczność przydzielenia Wójtowi Gminy w ramach wynagrodzenia, jako składnika obligatoryjnego tzw. dodatku specjalnego. Dlatego zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta.

Komisja    budżetowa    proponuje aby wynagrodzenie Wójta Gminy wynosiło brutto 6.500,-zł.

Wójt poinformował, że wpłynęło do Urzędu Gminy około 100 wniosków    w sprawie prac interwencyjnych a my przyjmiemy do pracy około 20 osób.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący   Komisji Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.