Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2003 komisji budżetu

Protokół Nr 7/2003 komisji budżetu


 

Protokół    Nr 7/2003

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 czerwca 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :

1.   Radni - wg listy obecności stanowiącej żal. do protokółu

2.   Sekretarz Gminy                          - Wiesław Glapka

3.  Skarbnik Gminy                - Elżbieta Karolczak

4.   Przewodnicząca Rady Gminy     - Irena Różalska

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta    Karolczak przedstawiła projekt uchwały wsprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003. Do budżetu gminy należy wprowadzić zmiany na kwotę - 79.183,- zł. - są to środki które otrzymaliśmy jako dotacje celowe. Przedstawiła radnym jakie to są dotacje i jakich kwot dotyczą.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Projekt   uchwały   w   sprawie:   ustalenia opłat   za   usługi   świadczone   przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin

Komisja  proponuje  aby     podwyższyć     opłaty  za usługi  świadczone  przez przedszkole o stopień inflacji ogłoszonej na rok 2003.

-    dla przedszkola w Piaskach i Szelejewie z   kwoty   55,-zł na kwotę 58,-zł.
-    dla filii w Strzelcach Wielkich                      z kwoty 33,-zł na kwotę 3 5,-zł.

Projekt uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Sekretarz   poinformował, że kierownik WTZ zwróciła się z prośbą o ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4,10 zł.

Komisja nie wniosła sprzeciwu do przedstawionego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych.

Sekretarz poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tej kwestii w lutym br. lecz nadzór Wojewody Wielkopolskiego gdzie są wysyłane wszystkie uchwały uznał iż uchwała podjęta przez Radę Gminy w § 4 zawiera zapis, że należy ją ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a jest to niezgodne z prawem i stąd należy podjąć jeszcze raz taką uchwałę  pomijając w niej wspomniany § 4 Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Sekretarza Gminy.

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta

Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z faktem, iż na ostatniej sesji Rady Gminy nie podjęto wspomnianej uchwały należy wrócić do tematu i wreszcie zakończyć sprawę.

Sekretarz przypomniał radnym, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia ubiegłego roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.. wystąpiła konieczność przydzielenia Wójtowi Gminy w ramach wynagrodzenia jako składnika obligatoryjnego, tak zwanego dodatku specjalnego i stąd wracamy do tego tematu, komisji proponuje się aby wynagrodzenie Wójta wynosiło 6.500,- zł. brutto.

Rozpatrzenie wniosków :

-    Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu ze środków budżetowych gminy w wysokości 23 tyś. zł. co stanowi 50 % wartości samochodu osobowego.

Komisja przychyla się pozytywnie do w/w wniosku, jeżeli w budżecie gminy znajdą się na to środki finansowe.

Sprawy bieżące:

Sekretarz    przedstawił stopień zaawansowania prac inwestycyjnych które obecnie wykonuje się na terenie gminy:

-    kolektor ściekowy w Porzeczu

-    świetlica w Szelejewie

-     chodnik w Godurowie

-      prace na drogach w Grabonogu, Bodzewie i Józefowie -  

-      remont hydroforni w Bodzewku

-    wymiana kolektora wodnego w Piaskach- ul. Słowackiego

-    utwardzanie ulicy Wyzwolenia w Piaskach

Ponadto Sekretarz   poinformował, że   chcemy   przygotować na przyszły rok dokumentację na zmianę hydroforni w Smogorzewie    z jednostopniowej na

dwustopniową aby zmniejszyć w ten sposób moc pomp. Również w Drzęczewie należałoby wybudować dwa zbiorniki wyrównawcze  które w dużym stopniu ułatwią  gospodarkę wodną.

Natomiast w Podrzeczu należałoby zaplanować drugi odwiert studni.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: M. Konieczna

    Przewodniczący   komisji Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.