Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2003 komisji budżetu

Protokół Nr 8/2003 komisji budżetu


 

P r o t o k ó ł   N r  8/2003

posiedzenia  komisji  budżetu, działalności gospodarczej

i handlu odbytego w dniu   4 września 2003 r.  w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności

2. Wójt Gminy               - Zenon Norman

3. Aneta  Karkosz           - Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń

                                          Kredytowych

Projekty uchwał :

- zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych

Pani Karkosz  przedstawiła radnym obszerną informacje na temat  zasad działania  Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Materiał informacyjny na ten temat stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Wójt  poinformował, że ze względu na fakt iż otrzymamy z Urzędu Pracy  zwrot środków finansowych jakie ponieśliśmy na utrzymanie pracowników  publicznych będziemy mieli w budżecie gminy dodatkowe środki które możemy przeznaczyć na zwiększenie udziałów naszej gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Wszyscy pracownicy którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 3 września  będą zatrudnieni do 30 listopada br. a dla   pracowników  którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 1 i 16 maja br. dokonane zostaną aneksy z Powiatowym Urzędem Pracy  i otrzymamy również zwrot w formie pełnego dofinansowania.

Radni  wyrazili zgodę aby Gmina Piaski nabyła  30 udziałów po 1.000,- zł. Każdy oraz   do przekazania kwoty 5.000,- zł na  dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego.

- wsparcie finansowe programu” wczesnej interwencji kardiologicznej  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pan Wójt  przedstawił prośbę  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o wsparcie finansowe programu „Wczesnej interwencji kardiologicznej „  polegającego na podaniu „AKTYLIZY”  w ciągu pierwszej godziny wystąpienia zawału mięśnia sercowego – leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep – bardzo często ratującego życie chorego.

Koszt jednego podania aktylizy wynosi 4.000,- zł.

Radni wyrazili zgodę na  przekazanie w/w kwoty

-  zmiany w budżecie gminy

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zwiększono dochody  w opiece społecznej – dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.070,- zł.

Z rezerwy budżetowej  przeniesiono  na administracje publiczna- pozostałą działalność – 5.000,- zł.  Na  Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową -  jednostki terenowe policji  - 23.000,- zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla  rewiru w Piaskach.

Na ochronę zdrowia -   szpitale ogólne – dotacja  4.000,- zł.  To jest koszt  jednego podania „AKTYLIZY”  leku ratującego życie  pacjenta w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia zawału serca.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Rozpatrzenie wniosków:

- fundacja „Zwierzęta i my”  prosi o zarezerwowanie w budżecie gminy środków na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów których właścicieli na to nie stać.

Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.

- Wójt poinformował, że p. Marciniakowie z Piasków zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na  rozliczenie w podatku od nieruchomości kwoty 10 tyś.zł. – jaką wydali na  utwardzenie trylinką  ul. Podgórnej i wobec takiej  sytuacji wyraził zgodę na  rozliczenie wydatku na zakup trylinki w podatku od nieruchomości.

- Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich zwróciło się z pismem o wyrażenie przez Radę Gminy Piaski swojego stanowiska w formie uchwały intencyjnej  o przystąpieniu do Związku Gmin  Nadobrzańskich/ Stowarzyszenie do którego należymy należy przekształcić w związek /

Komisja  nie wyraziły  zgody na  podjęcie uchwały akcesyjnej.

Przedstawienie pisma Polskich Kolei Państwowych

Pan Wójt zapoznał radnych z pismem  Polskich Koleii Państwowych w którym informują nas, że w najbliższym czasie przystąpią do  działań zmierzających do przekazania na rzecz samorządu gminy budynków  dworców kolejowych w Godurowie i Piaskach wraz z drogami dojazdowymi.

Radni przyjęli do wiadomości  w/w pismo.

Następnie Wójt przedstawił podanie  p. Magdaleny Stercuły – Jerzynek   z prośbą o wydzierżawienie gruntu w Bodzewie z przeznaczeniem  na postawienie punktu aptecznego.

Wójt dodał, że powinno się odbyć zebranie wiejskie aby mieszkańcy mogli się na ten temat wypowiedzieć.

Ponadto pan Wójt zapoznał komisje z pismem od pani Starosty  w Gostyniu w sprawie stawu znajdującego się w Strzelcach Małych/ pismo było efektem skargi p. Czesławy Jeniec ze Strzelec Małych  do Starostwa Powiatowego /

Informacja  Wójta o możliwości wyjazdu do Brukseli na szkolenie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Pan Wójt poinformował, ze Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów samorządowych w Poznaniu organizuje w dniach od 13 – 18 września br.  wyjazd   Wójtów i Burmistrzów do Brukseli i  dlatego  informuje radnych , że chciałby skorzystać z tej propozycji. Koszt wyjazdu to kwota 1.800,- zł.

Radni nie wnieśli sprzeciwu.

Sprawozdanie Skarbnika Gminy  w sprawie wykonania budzetu gminy za I półrocze 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.

Wszyscy radni otrzymali  w/w sprawozdanie.

Radni nie  wnieśli  uwag do przedstawionego sprawozdania.

Inwestycje w gminie:

Wójt poinformował, że p. Wesoły rozpoczyna prace w Bodzewie – będziemy ciągnąć kolektor wodny do Bodzewka.

Ponadto w Bodzewku rozpoczynamy remont hydrofornii.

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace na drodze w Józefowie i Smogorzewie lecz na pewno ich nie skończymy gdyż kosztorysy opiewają na bardzo wysokie kwoty i nie bylibyśmy wstanie temu zadaniu sprostać.

W budżecie gminy  na rok następny będziemy musieli ująć koszty budowy tych dróg.

Ponadto Wójt poinformował o piśmie jakie otrzymał od Kółka Rolniczego w Lipiu informującego o tym, że Kółko wpłaci na  rzecz samorządu gminy kwotę 5 tyś. zł. z przeznaczeniem na budowę drogi w Józefowie

Następnie Wójt poinformował, że  uruchomimy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na kolektor ściekowy w Drzęczewie.

Istnieje możliwość umorzenia 25 %  tego kredytu i dlatego należy z takiej możliwości skorzystać.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                                                                    

                                          Przewodniczący komisji

                                                  Stefan  Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.