Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2003 komisji budżetu

Protokół Nr 9/2003 komisji budżetu


 

                                                              P r o t o k ó ł   Nr   9/2003

                                      posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej i handlu

                                     odbytego w dniu  26 września 2003 r. w Urzędzie Gminy  Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

  1. Radni – wg listy obecności
  2. Sekretarz Gminy                     - Wiesław  Glapka
  3. Skarbnik Gminy                      - Elżbieta  Karolczak

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że  otrzymaliśmy dotacje celową w kwocie 13.488,- zł. i w związku z tym należy  zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy o taką kwotę.

Dotację celową przeznacza się w dziale  - opieka społeczna na : składki na ubezpieczenia zdrowotne, na obiady i na dodatki mieszkaniowe.

Radni nie  wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.

       Informacja na temat  wyników pracy zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Sekretarz Gminy poinformował, ze  zespół opiniujący spotkał się 17 września  i w wyniku wnikliwej analizy wniosków  kandydatów na ławników stwierdził, że  dwa wnioski  nie będą brane pod uwagę , z uwagi na  uchybienia formalne –  na liście podpisów osób popierających danego kandydata zespół opiniujący stwierdził, że  podpisy  złożyła  ta sama osoba , to znaczy, że podpisała w imieniu np. trzech osób a jest to  absolutnie niedopuszczalne.

W efekcie jak liczono liczbę podpisanych osób popierających danego kandydata zabrakło minimalnej liczby – to znaczy 25 osób

W wolnych głosach Pan Śląski przypomniał o konieczności naprawy podjazdu  do drogi powiatowej / od strony szkoły/

Ponadto pytał  kiedy rozpoczną się  prace na drodze do Józefowa.

Sekretarz odpowiedział, ze w najbliższym czasie – na początku października br.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                                    Przewodniczący  komisji

                                                                                          Stefan   Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.