Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/2003 komisji budżetu

Protokół Nr 10/2003 komisji budżetu


 

  P r o t o k ó ł   N r  10/2003

                        posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu

                       odbytego w dniu  9 października 2003r. w  Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :

  1. Radni – wg listy obecności
  2. Wójt Gminy                                  - Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy                          - Wiesław  Glapka
  4. Skarbnik Gminy                            - Elżbieta  Karolczak
  5. Przewodnicząca Rady Gminy       - Irena Różalska
  6. Księgowa Zespołu Obsługi Szkół – Cecylia  Wawrzyniak

Temat posiedzenia :  Szczegółowa analiza budżetów szkół – wykorzystanie budżetu na dzień 30 września 2003 r.

Przewodniczący komisji budżetu, Pan Stefan Śląski poinformował, że na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 30 września br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na  2003 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiała na posiedzeniu komisji  budżetowej w dniu  26 września Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak .

Na posiedzeniu komisji  nieobecna była  kierownik Zespołu Obsługi Szkół, pani Cecylia Wawrzyniak Radni  nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały  jednak z uwagi na to, że wiele zmian w budżecie dotyczyło budżetów szkół  i dlatego na dzisiejsze posiedzenie poproszono kierownika Zespołu Obsługi Szkół, panią Wawrzyniak aby dokładnie przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie szkół.

Radni pytali przede wszystkim o przesunięcia w planie wydatków zaplanowanych na  zwroty za delegacje  oraz o przesunięcia środków na remonty.

Z przedstawionych przez p. Wawrzyniak  przeniesień wynika, że w planie finansowym Zespołu Szkół w Piaskach o 600,- zł. został przekroczony paragraf 4410 „ podróże krajowe i służbowe „

Przewodnicząca Rady Gminy pytała dlaczego przekroczono o tą kwotę  wydatki zaplanowane na delegacje.

Pani Wawrzyniak odpowiedziała, że dyrekcja Zespołu Szkół w Piaskach nie  poinformowała jej, iż na tym paragrafie środki są już w całości wykorzystane i stąd to przekroczenie.

Przewodnicząca Rady Gminy uważa, że p. Wawrzyniak nie powinna wypłacać delegacji które dostarczane są do księgowości po terminie i że taka sytuacja nie może się w przyszłości powtórzyć.

Przewodnicząca  pytała kto upoważnił p. Wawrzyniak do nanoszenia zmian w budżecie oświaty- uważa, że powinna mieć na to zgodę dyrektorów szkół.

Pani Wawrzyniak odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy ma  takie upoważnienie od dyrektorów.

Pan Śląski – przewodniczący komisji poinformował, że  interesuje go oddzielne rozliczenie poszczególnych szkół gdyż obawia się aby nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego gdzie  p. Berus znacznie przekroczył budżet i wówczas szkoły w Piaskach i Szelejewie musiały korygować swoje budżety i przekazać oszczędności na rzecz szkoły w Bodzewie.

Pani Wawrzyniak odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy każda szkoła ma swoje konto i na pewno nie powtórzy się sytuacja z roku ubiegłego.

Następnie pani Wawrzyniak poinformowała, że na dzień 30 września br wykorzystanie  w %  budżetu szkół przedstawia się następująco.

Szkoła  Piaski  - wykonanie 68,13 %

Szkoła Szelejewo  wykonanie  68,79 %

Szkoła Bodzewo – wykonanie 73,06 %

Sekretarz Gminy uważa, że z przedstawionych przez p. Wawrzyniak wyliczeń wynika, że   globalnie na dzień dzisiejszy nie ma przekroczenia w  budżecie oświaty w gminie  a na przyszłość Wójt wyda  zarządzenie   w sprawie szczegółowości  rozliczeń  budżetu oświaty i wówczas nie zdarzy się taka sytuacja o której dzisiaj rozmawiamy gdyż będziemy mieć szczegółowy wgląd w rozliczenie budżetu oświaty tym bardziej, że  zgodnie z ustawą  organ prowadzący szkoły prowadzi nadzór nad gospodarką finansową szkół.

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że jeżeli chodzi o przekroczenie budżetu obojętnie o jaką kwotę   to jest to naruszenie dyscypliny budżetowej i są za to określone konsekwencje dla pracownika łącznie z zatrzymaniem  wypłaty tzw. „13”

Pan Śląski  stwierdził, że jako przewodniczący komisji budżetowej również ponosi winę za zaistniałą sytuację ponieważ nie domagał się na posiedzeniu komisji dostatecznie szczegółowego przedstawienia zmian w budżecie oświaty.

Natomiast jeżeli chodzi o zarzut dotyczący  przekroczenie budżetu oświaty to uważa, że komisja budżetowa nie jest upoważniona do przeprowadzania kontroli  i nie może w tym zakresie nic zrobić. Proponuje aby zgodnie ze Statutem Gminy, Rada Gminy upoważniła  komisję rewizyjną do szczegółowej kontroli budżetu oświaty.

Pan Ślaski zaproponował  aby upoważnić Wójta do udzielenia upomnienia za przekroczenie budżetu i zamknąć tę sprawę i nie wracać do tego.

Pan Wójt pytał p. Wawrzyniak czy dyrektorzy szkół są na bieżąco informowani  o stopniu wykorzystania swoich budżetów.

Pani Wawrzyniak odpowiedziała, że dyrektorzy  raz w miesiącu otrzymują od niej pisemne sprawozdanie z  wykonania swoich budżetów.

Następnie Wójt pytał p. Wawrzyniak ile zaoszczędzi w oświacie w tym roku środków finansowych.

Pani Wawrzyniak odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy trudno jej udzielić odpowiedzi na to pytanie tym bardziej, że w  budżecie zespołu obsługi szkół na ten rok nie były planowane środki  za wynajem pomieszczeń biurowych, za energię elektryczną i ogrzewanie a na pewno takie rachunki zostaną wystawione i trzeba będzie je uregulować.

Pan Wójt poinformował, że w związku z sytuacją finansową państwa o której wszyscy wiemy  samorządy otrzymają jeszcze mniejsze środki  .

Na dzień dzisiejszy wiemy już, ze nie otrzymamy dotacji w pełnej wysokości na oświatę, na oświetlenie ulic, nie otrzymamy zwrotu środków wydanych na dodatki mieszkaniowe  ani za wypłacone ulgi inwestycyjne  i subwencji drogowej. Tak więc nie otrzymamy  bardzo dużej kwoty środków finansowych co oznacza, że będziemy zmuszeni również do wielu cięć w naszym budżecie.  Wobec takiej sytuacji Pani Wawrzyniak jest odpowiedzialna za  prawidłowo realizowany budżet oświaty i nie może być mowy o  jakichkolwiek przekroczeniach w budżecie.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że będzie proponował radnym aby wyrazili zgodę na przekształcenie  naszej grupy gospodarczej w jednostkę budżetową  która będzie mogła naszym sprzętem wykonywać różnego rodzaju usługi i w ten sposób zarabiać pieniądze.

Wójt wspomniał również o Warsztatach Terapii Zajęciowej które na dzień dzisiejszy są całkowicie dotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organem założycielskim tej jednostki jest samorząd gminy  a ostatnio pojawiają się w mediach informacje o planowanej likwidacji PFRON. Jeżeli tak się stanie i nie otrzymamy na utrzymanie warsztatów środków  to pod znakiem zapytania  stanie dalsze istnienie i działalność WTZ.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący komisji budżetowej, pan Śląski podziękował wszystkim za udział w komisji.

Protokółowała M. Konieczna

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                Stefan Śląski.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.