Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2004 komisji budżetu

Protokół Nr 14/2004 komisji budżetu


Protokół Nr 14/2004

posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej
i handlu odbytego w dniu 16 kwietnia 2004r.
w Urzędzie  Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt  Gminy - Zenon  Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta  Karolczak
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
5. Sekretarz Gminy - Wiesław  Glapka
6. Inspektor ds. rolnictwa - Marian  Naskręt

Analiza  wykonania budżetu gminy za 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta  Karolczak przedstawiła szczegółowe wykonanie budżetu gminy za rok miniony.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania i wnioskuje za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2003.

Projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2004. - przedstawiła Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządca jest Gmina Piaski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Na pytania i wątpliwości radnych odpowiadał p. Marian Naskret - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Radni przyjęli do wiadomości przedstawiony projekt uchwały.
- zwolnienia p. Aldony Grześkowiak-Węglarz dyrektora zespołu szkół w Piaskach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że  Kuratorium Oświaty w Lesznie zaopiniowało pozytywnie projekt niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do  w/w   projektu uchwały.
- Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski.W
yjaśnień na temat tego projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków:
- Jolanta i Adam Chojniccy - Szelejewo 87/2 / budynek starej szkoły w Szelejewie /  zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości wykupu lokalu.
- Wojciech Nowak - Szelejewo 87/1 / budynek starej szkoły w Szelejewie /  wnioskuje o remont mieszkania względnie jego wykup.
Komisja sugeruje aby  komisja budownictwa pojechała w teren i zobaczyła jak wyglądają mieszkania, ponadto zainteresowała się licznikiem prądu który znajduje się w przedszkolu samorządowym i za który płacimy bardzo duże pieniądze.
- SIMET - Piaski zwraca się z wnioskiem o sprzedaż gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste na podstawie aktu notarialnego, po wartości wycenionej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Komisja  wyraża zgodę na sprzedaż  gruntu.
- Hodowla Roślin Szelejewo wnioskuje o naprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie działania spółki
Komisja  nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
- Stowarzyszenie  MOST zwraca się do Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkich radnych o  wsparcie finansowe organizowanego przez Stowarzyszenie wyjazdu z okazji Dnia Dziecka dla 40 dzieci z terenu Gminy Piaski
Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień na temat działalności Stowarzyszenia a Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby radni  dobrowolnie złożyli po 20 zł. na ten cel.
Następnie Sekretarz Gminy poinformował  o nowych obowiązkach właścicieli  i dzierżawców nieruchomości posiadających pokrycia eternitowe na dachach budynków zarówno gospodarczych jak i mieszkalnych.

Pan Wójt przedstawił  sprawy dotyczące  dróg gminnych - konkretnie propozycję Powiatowego  Zarządu  Dróg w Gostyniu w sprawie przejęcia przez naszą gminę niektórych dróg powiatowych oraz sprawy dotyczące  międzygminnej gospodarki odpadami i ściekami dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego.
Ponadto Wojt poinformował, że na  najbliższą sesję został poproszony przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z  Leszna aby przybliżył radnym  sprawy ewentualnego przystąpienia do spółki "śmieciowej"  naszej gminy.

Pan Dziubalski - radny z Lipia  zgłosił do naprawy  drogę w Lipiu - znajduje się tam bardzo duża wyrwa i należy to naprawić.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała; M. Konieczna
                                                                                      Przewodniczący  komisji

                                                                                              Stefan  Śląski
           
          
 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.