Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2004 komisji budzetu

Protokół Nr 15/2004 komisji budzetu


P r o t o k ó ł    N r  15/2004

posiedzenia komisji handlu, działalności gospodarczej i budżetu odbytego w dniu 23 czerwca 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni  na posiedzeniu :
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt Gminy                               - Zenon  Norman
3. Skarbnik Gminy                         - Elżbieta  Karolczak
4. Sekretarz Gminy                        - Wiesław  Glapka
5. Przewodnicząca Rady Gminy     - Irena  Różalska
6. Kierownik ZOSz                       - Cecylia  Wawrzyniak

Projekty  uchwał  w  sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy
przedstawiła p. Elzbieta  Karolczak - Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały
                     
- ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin
projekt uchwały przedstawił p. Wójt. Zaproponował aby stała opłata miesięczna w przedszkolu w Piaskach i Szelejewie wynosiła od września br - 60,0 zł. miesięcznie a w przedszkolu w Strzelcach Wielkich 37,- zł. miesięcznie.
Radni zgodzili się z propozycją p. Wójta.

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
Radni wyrazili zgodę na zaciągniecie pożyczki w kwocie 80 tyś. zł.

- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Wyjaśnień na temat projektu uchwały udzielił  Pan Sekretarz, poinformował, że należy wprowadzić do uchwały z dnia 27 lutego 2001 r. w § 5 zapisy które obecnie zawarte są w Zarządzeniu Nr 36 Wójta Gminy Piaski z dnia 22 września 2003r. ponieważ regulowanie spraw zawartych w tym Zarządzeniu leży w kompetencji Rady Gminy.

- przeznaczenie umorzonej części  pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pani Cecylia Wawrzyniak zwróciła się z pismem do Rady Gminy o waloryzację wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi podległych jednostek oświatowych:
- Zespołu Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie
- Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach
- Przedszkola Samorządowego w Piaskach.

Obecnie wartość punktu wynosi - 3,70 zł a najniższa płaca - 680,- zł.
Komisja wyraża zgodę na podniesienie wartości punktu do kwoty - 3,80 zł i najniższej płacy do kwoty 702,- zł pod warunkiem, że szkoła musi posiadać na to środki finansowe.
Ponadto komisja upoważnia Pana Wójta do rozmowy na ten temat z dyrektorami poszczególnych jednostek wymienionych wyżej.

Przedstawienie uchwały Nr 51/343/04 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie : wstępnej propozycji przekazania dróg powiatowych na rzecz gmin Powiatu Gostyńskiego.
Radni nie wyrażają zgody na przejmowanie dróg od powiatu.

Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu w Gostyniu w sprawie przejęcia Ośrodka Zdrowia w Piaskach.
Pan Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Starostwie w tej sprawie lecz nie podejmował żadnych decyzji do czasu przedstawienia tego problemu Radzie Gminy Piaski..
Komisja podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie przejęcia ośrodka, natomiast grunt w Grabonogu należy wydzierżawić Starostwu Powiatowemu a wysokość opłaty za dzierżawę negocjować  tak jak  grunt rolny.

Protokółowała : M. Konieczna                                       Przewodniczący  komisji
                                                                                             Stefan  Śląski

 

 

 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.