Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 20/2004 komisji budżetueconego zadania

Protokół nr 20/2004 komisji budżetueconego zadania


Protokół Nr 20/2004

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
dbytego w dniu 20 grudnia 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy        - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy   - Wiesław  Glapka
4. Skarbnik Gminy    - Elżbieta  Karolczak
5. Przewodnicząca RG - Irena  Różalska

Projekt budżetu gminy na 2005r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak omówiła bardzo szczegółowo projekt budżetu gminy na rok 2005 który radni otrzymali tydzień wcześniej.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Pan Śląski - uważa, że należałoby zaplanować w przyszłości więcej środków na remont przedszkola w Szelejewie gdzie należałoby wymienić stare nieszczelne okna gdyż w zimie nie ma tam odpowiedniej temperatury a przebywają tam dzieci.
Wójt odpowiedział, że do wymiany mamy wiele okien, chociażby w Domu Kultury i w Domu Strażaka. Wójt stwierdził, że po połowie roku następnego prawdopodobnie wpłyną dodatkowe środki finansowe z Urzędu Skarbowego i wówczas pomyślimy o dodatkowych remontach.
W głosowaniu nad projektem budżetu gminy na 2005r. wszyscy radni zaakceptowali przedstawiony projekt budżetu.

Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący przedstawiła Skarbnik Gminy i zaznaczyła, że do końca miesiąca mogą jeszcze wystąpić zmiany które przedstawi na sesji w dniu 30 grudnia.
Wszyscy zaakceptowali projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.

Zasady udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele parafialnym w Piaskach.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy i zaznaczył, że proboszcz parafii w Piaskach musi się postarać o środki unijne na renowację kościoła parafialnego a jeżeli tych środków nie zdobędzie wówczas uchwała Rady Gminy zostanie anulowana.
Radni zaakceptowali przedstawiony projekt uchwały.

Zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy.
Wójt poinformował, że otrzymuje dodatek funkcyjny poniżej minimum o 30 zł- niezgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie. Wójt przedstawił swoje dotychczasowe wynagrodzenie i poinformował, że od lipca br. weszło w życie rozporządzenie zabierające tzw "13' wójtom, burmistrzom, sekretarzom i skarbnikom i chciałby aby to radni zrekompensowali mu w formie podwyżki miesięcznego /dotychczasowego/ wynagrodzenia.
Propozycja podwyżki to rekompensata "13-tki" oraz 4% podwyżki na rok 2005.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta przedstawił przewodniczący komisji, pan Stefan Śląski. Wszyscy głosowali "za" przedstawionym projektem uchwały.

Projekty uchwał w sprawie :
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
przedstawił Sekretarz Gminy, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał.

Komisja budżetowa wnioskuje aby do GOPS - do księgowości zakupić komputer i odpowiedni program.

Protokółował: W. Glapka

                                                                              Przewodniczący komisji

                                                                                       Stefan  Śląski

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.