Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 22/2005 komisji budżetuwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski

Protokół Nr 22/2005 komisji budżetuwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski


Protokół Nr 22/2005

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej
i handlu odbytego w dniu 22 lutego 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku OSP w Godurowie
Pan Sekretarz poinformował, że 18 lutego wpłynęło pismo do Rady Gminy od OSP Godurowo z prośbą o dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 40 tyś. złotych zakupu samochodu lekkiego Ford Transit.
Radni nie wyrażają zgody na dofinansowanie zakupu w/w samochodu.

2. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- zmiany uchwały Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2005r.
Projekty w/w uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych uchwał.
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ,godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski
- uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXII/128/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wystąpienia o uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie
- przyjęcie planu pracy Rady Gminy Piaski na 2005r.
- zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005
Projekty w/w uchwał  przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Następnie poinformowano radnych, że Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła na wczorajszym posiedzeniu dwóch komisji aby radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy 5 projektów uchwał dotyczących wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie, dla Przedszkola Samorządowego oraz Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji 5 projektów uchwał o których mowa wyżej.
Na tym protokół zakończono,
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                        Przewodniczący  Komisji
                                                                                 Stefan Śląski

                                                               

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.