Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/2005 komisji budżetu

Protokół Nr 24/2005 komisji budżetu


Protokół Nr 24/2005
wspólnego posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa i budżetu
odbytego w dniu 19 kwietnia 2005 w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.    
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony /wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 dwa tygodnie wcześniej/. Po wysłuchaniu sprawozdania  p. Śląski - przewodniczący komisji budżetowej pytał czy można było wykonać więcej prac remontowych na drogach. Pani Karolczak odpowiedziała, że wykonanie wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych wynosi 91,92 % co oznacza, że wykonaliśmy zaplanowane prace zgodnie ze środkami finansowymi jakimi dysponowaliśmy.
Pan Dziubalski - radny z Lipia pytał Pana Wójta ile potrzeba jeszcze środków finansowych aby wykończyć aneks kuchenny w Zespole Szkół w Piaskach. Pan Wójt odpowiedział, że dokładnie na dzień dzisiejszy nie jest wstanie odpowiedzieć ale w przybliżeniu można określić, że byłaby to kwota 150 tysięcy złotych nie licząc wyposażenia w niezbędne sprzęty.
Następnie  Skarbnik Gminy zapoznała radnych z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004r. Opinia RIO jest pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu gminy za rok miniony.
Pan Radoła - członek komisji rewizyjnej dodał, że na posiedzeniu tejże komisji analizowano bardzo szczegółowo wykonanie budżetu i należy stwierdzić, że wszystkie środki jakimi dysponowaliśmy zostały dobrze wydatkowane, każda wieś z nich korzystała i dlatego należy ten fakt docenić i pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy za rok 2004.

Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
Pani Karolczak poinformowała, że nie zmienia się budżet gminy, dokonuje się tylko zmian pomiędzy rozdziałami w budżecie, co obrazują załączniki do projektu uchwały.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GOK Piaski i Biblioteki Publicznej
Projekty uchwal przedstawiła  Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Powołanie przedstawiciela Gminy Piaski do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Radni trzech komisji zaproponowali aby przedstawicielem naszej gminy został pan Witold Furmaniak - inspektor ds. zamówień publicznych  i przetargów w Urzędzie Gminy.

Zatwierdzenie opisu planowanych do realizacji zadań renowacyjnych w kościele w Piaskach.
Pan Wójt  poinformował, że z uwagi na termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego który upływa z dniem 4 maja konieczne jest zatwierdzenie opisu planowanych zadań remontowych kościoła przez Radę Sołecką w Piaskach w postaci uchwały Rady Gminy Piaski.

Następnie Pan Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Starostwie  w Gostyniu gdzie Pani Starosta przedstawiła sprawy dotyczące dalszych losów szpitala w Gostyniu. Aby wykupić szpital potrzeba 5,3 mil złotych i pani Starosta zwróci się z pismami do samorządów o pomoc finansową w wykupie szpitala. Temat jest otwarty i na pewno w najbliższym czasie do niego powrócimy - stwierdził pan Wójt.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                             Przewodniczący    komisji  :
                                                budżetu              budownictwa           rolnictwa

                                             Stefan  Śląski       Jan Majchrzak         Jan  Kędzia

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.