Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/2005 komisji budżetu

Protokół Nr 27/2005 komisji budżetu


Protokół Nr 27/2005

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 2 listopada 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy     - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przestawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005r.
Poinformowała miedzy innymi,  że nie został ogłoszony nabór na dalsze fundusze unijne i dlatego należało skorygować budżet gminy w planach inwestycyjnych.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie gminy na 2005r.

Następnie p. Wójt poinformował, ze na najbliższej sesji należy wyznaczyć termin przeprowadzenia wyborów sołeckich we wsi Grabonóg.
Pan Roman  Radoła  – radny z Grabonoga zaproponował aby wybory sołeckie odbyły się 15 grudnia br.

Kolejne projekty uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w  Taniecznicy, Drzęczewie Pierwszym i Lafajetowie przedstawił p. Wójt.
Poinformował między innymi , że co roku możemy występować do FOGR o dofinansowanie w wysokości 30 %  na przebudowę dróg dojazdowych  do gruntów rolnych  do szerokości 3 mb.
Do 15 listopada  musimy złożyć wnioski o te środki do FOGR, wybraliśmy więc 3 drogi i stąd 3 projekty uchwał.
Radni nie wnieśli  uwag do  w/w/ projektów uchwał lecz wnioskowali aby Gmina Piaski wystąpiła do Gminy Borek  o przedłużenie utwardzenia drogi Lafajetowo – Zalesie.

Limity na wieloletnie plany inwestycyjne – lata 2004 – 2007
Radni otrzymali  załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r  pn. LIMITY NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE- LATA 2004-2007
Pan Wójt dokładnie przedstawił wszystkie propozycje zawarte we wspomnianym załączniku, odpowiadał na pytana w tym zakresie.
Komisja  budżetowa przyjęła do wiadomości  przedstawione  plany inwestycyjne na lata 2004-2007

Rozpatrzenie wniosków ;
- p. Robert Celka – zam. w Strzelcach Małych 9 zwraca się z prośba o sprzedaż stawu w Strzelcach Małych należącego do samorządu gminy.
Komisja uważa, że należy zwołać zebranie wiejskie wsi Strzelce Małe aby mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat i wówczas Rada Gminy podejmie w tej kwestii decyzję.

- „ZAWIEJA” – spółka jawna – Gostyń ul. Poznańska  200 – przesłała na ręce Wójta Gminy list intencyjny w sprawie zakupu od samorządu Gminy Piaski działek w Grabonogu stanowiących wyrobisko po piaskowni.
Komisja upoważniła Wójta Gminy do podjęcia rozmów na ten temat.

- Agencja Nieruchomości Rolnych  w Poznaniu w odpowiedzi na nasze pismo w sprawie nieodpłatnego  przekazania  na rzecz Gminy Piaski działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki w Bodzewku informuje, że nie może jej przekazać gdyż  o te grunty toczy się postępowanie regulacyjne dotyczące zwrotu nieruchomości na rzecz Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu- Głogówku.
Komisja proponuje aby Pan Wójt rozmawiał na ten temat z  ks. Superiorem.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M.  Konieczna

                                                                            Przewodniczący   komisji

                                                                                       Stefan Śląski

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.