Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 28/2005 komisji budżetu

Protokół Nr 28/2005 komisji budżetu


Protokół Nr 28/2005

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej
i handlu odbytego w dniu 23 listopada 2005r w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy                - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
4. Sekretarz Gminy           - Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy            - Elżbieta  Karolczak

PROJEKTY  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości
- ustalenia stawek podatku od posiadania psów
- ustalenie dziennej stawki opłaty targowej
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006r.
- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2006r.

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik, Pani Elżbieta Karolczak. Ponadto poinformowała, że do dnia sesji w dniu 30 listopada na pewno będą jeszcze kolejne zmiany o których poinformuje wszystkich radnych na posiedzeniu Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie.

Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, że nie będziemy podejmować na sesji uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta ponieważ Główny Urząd Statystyczny ogłosił ją na poziomie o 10 zł niżej w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2004 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 37,67 za 1 kwintal a w roku 2005 – 27,78 za kwintal. Poinformował również, że na posiedzeniu komisji budownictwa i rolnictwa radni zaproponowali aby pozostałe podatki i opłaty lokalne pozostawić bez zmian co oznacza, że w roku 2006 obowiązywałyby stawki uchwalone na rok 2005.
Członkowie komisji rolnictwa również przychylili się do propozycji poprzednich komisji.
Pani Emilia Nawrot – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat poinformowała, że w uchwałach podatkowych na rok 2006 stawki podatku zostaną zaokrąglone do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami/.
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka przedstawił preliminarz wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. Ponadto poinformował, że cele i zadania komisji na rok 2006 nie zmieniają się, będą takie jak uchwalone na rok 2005 gdyż sprawdziły się w działaniu i należy ten program kontynuować.
Następnie Wójt odczytał pismo Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wykupu nieruchomości szpitalnych w Gostyniu z prośbą o udzielenie Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na ten cel.
Z uwagi na różne sygnały pochodzące z prasy lokalnej w sprawie pomocy powiatowi gostyńskiemu przez poszczególne samorządy w wykupie nieruchomości szpitalnych postaram się zwołać Konwent Wójtów i Burmistrzów na którym wspólnie należałoby przyjąć stanowisko w tej sprawie – oświadczył p. Wójt

Protokółowała: M. Konieczna                        

                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                              Stefan  Śląski

                                                                             

                                                                                     
 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.