Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 32/2006 komisji budżetu

Protokół Nr 32/2006 komisji budżetu


Protokół nr 32/2006

wspólnego posiedzenia komisji budżetu i budownictwa, odbytego
w dniu 7 kwietnia 2006 w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.    
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony /wszyscy radni otrzymali sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za rok 2005  dwa tygodnie wcześniej/.
Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu gminy za 2005r.

Następnie Wójt Gminy zapoznał radnych z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005r. oraz z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok miniony.

Zmiany w budżecie gminy na 2006r.
Pani Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększa się budżet gminy o kwotę 47.288,- zł /zwiększyła się subwencja oświatowa i i udział gminy w podatku od osób fizycznych/
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GOK Piaski i Biblioteki Publicznej
Projekty uchwal przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody Bodzewko, położonego w Nadleśnictwie Piaski
Wójt Gminy, poinformował, że Wojewoda Wielkopolski przysłał pismo z prośbą o zaopiniowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Bodzewko” położonego w Nadleśnictwie  Piaski. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody „Bodzewko" jest ochrona ze względów naukowych lasu lipowego na stanowisku naturalnym. Zaznaczył, że rezerwat leży w samym środku lasu co oznacza, że nie będziemy musieli wprowadzać zadnych ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w promieniu 100 m wokół tego rezerwatu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach za rok 2005.
Obszerne sprawozdanie złożył Pan Jan Nawrot – dyrektor GOK Piaski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Wolne głosy i wnioski:
Pan Wójt przedstawił wniosek Sołectwa Godurowo z prośbą o dobudowanie do świetlicy wiejskiej pomieszczenia sanitarnego.
Poinformował, że w miarę posiadanych środków finansowych będziemy myśleć aby pobudować w Godurowie pomieszczenia sanitarne lecz zaznaczył, że taka inwestycja nie jest zaplanowana w budżecie gminy i na pewno nie stanie się to w krótkim czasie.
Kolejny wniosek wpłynął od mieszkańców Talar z prośbą o naprawę drogi gminnej oraz zainstalowanie lamp na tejże drodze.
Pan Wójt poinformował, że naprawy tej drogi nie ujęto w budżecie gminy na rok 2006 i na pewno w tym roku nie będzie wykonana. Jeżeli chodzi o oświetlenie to możemy rozważyć taką możliwość w czasie gdzie będzie kontynuowany drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                              Przewodniczący    komisji :

                                                                       budżetu                  budownictwa

                                                                    Stefan  Śląski             Jan  Majchrzak
     




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.