Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 35/2006

Protokół Nr 35/2006


Protokół Nr 35/2006

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 4 października 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy  - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław  Glapka

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za i półrocze 2006
Skarbnik Gminy, Pani Elzbieta Karolczak poinformowała na wstępie, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. Następnie złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.

Skarbnik Gminy przedstawiła w/wymieniony projekt uchwały .
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drzęczewie w rejonie osiedla Drzęczewa
Projekt w/wymienionej uchwały przedstawił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2007r.
Projekt uchwały przedstawił pan Wójt.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w Smogorzewie
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w Strzelcach Wielkich
Projekty uchwał przedstawił Pan Wójt.
- procedury uchwalania budżetu gminy Piaski oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

Następnie Pan Wójt poinformował, że PKP zwróciło się z pisemną propozycja do gminy o wydzierżawienie 2 budynków w Piaskach. Pan Wójt stwierdził, że nie wyrazi zgody ponieważ zbędne PKP budynki jak i grunty im towarzyszące powinny być przekazane kompleksowo na własność gminy a nie w dzierżawę.
Radni zgodzili się z argumentacją Pana Wójta.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała M. Konieczna

                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                               Stefan  Śląski

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.