Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 36/2006

Protokół Nr 36/2006


Protokół Nr 36/2006

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 23 października 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy   - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy    - Irena Różalska

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:

- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunkuPaństwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2007.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.   

Projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław  Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów.

Przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski poinformował, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest ostatnim w mijającej kadencji i z tej okazji podziękował członkom komisji, Panu Wójtowi, Sekretarzowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy za dobrą współpracę podczas 4 lat pracy na posiedzeniach komisji.

Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Stefan Śląski

 

 

 

 

 

 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.