Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2003 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 3/2003 komisji rewizyjnej


 

P r o t o k ó ł   n r  3/2003

posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu

11 września 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu:

1. Radwan  Franciszek                       - przewodniczący  komisji

2. Matuszewski Piotr                          - członek komisji

3. Radoła  Roman                               - członek komisji

4. Norman Zenon                                - Wójt Gminy

5. Karolczak Elżbieta                          - Skarbnik Gminy

Temat posiedzenia :

1.      Kontrola wydatków finansowych związanych z  muzeum im. E. Bojanowskiego w Grabonogu.

Komisja rewizyjna po otrzymaniu informacji od Skarbnika Gminy oraz Wójta Gminy dotyczących dotacji celowej z budżetu gminy na Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego w Grabonogu kwoty – 18.500,- zł.   wyraża pozytywną opinię co do dotacji na w/w Stowarzyszenie.

Komisja rewizyjna proponuje aby Rada Gminy Piaski zwróciła się na piśmie do Powiatu o dotację na  to  Stowarzyszenie.

2.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Komisja Rewizyjna po dokładnym zapoznaniu się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. i otrzymaniu konkretnych odpowiedzi  na zadawane pytania od Skarbnika Gminy i Wójta Gminy stwierdza, ze wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2003 r. jest prawidłowe.

                     Protokółował  :                                     Członkowie komisji rewizyjnej :

                 Franciszek  Radwan                                Franciszek Radwan

                                                                                 Piotr Matuszewski

                                                                                 Roman Radoła
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.