Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2004 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 7/2004 komisji rewizyjnej


      
Protokół Nr 7/2004

posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu
30 marca 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni  wg listy obecności
2. Skarbnik Gminy  - Elżbieta  Karolczak
3. Wójt Gminy - Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka

Temat posiedzenia :
1. Szczegółowa analiza wykonania  budżetu gminy za rok 2004.
2. Kontrola  Gminnego Ośrodka Kultury -  sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji finansowej otrzymanej z Urzędu Gminy na rok 2003.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak  przedstawiła bardzo szczegółowo  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.Odpowiadała na pytania  dotyczące poszczególnych  działów klasyfikacji budżetowej .
Radni po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły proponują aby skuteczniej  ściągać zaległości a szczególnie  z tytułu opłat za pobór wody.
Pani Karolczak poinformowała, że wysłano 164 upomnienia na zaległości za  dostarczaną wodę lecz nie wszystkie zostały zrealizowane.
Członkowie komisji rewizyjnej proponują aby wysyłać ponowne upomnienia ze stosownym pouczeniem o sankcjach , że za niezapłacenie należności w ciągu dwóch tygodni  zostanie zamknięty zawór doprowadzający wodę do danego gospodarstwa.
Ponadto  komisja zwróciła uwagę aby ograniczyć koniecznie wydatki związane z  opłatami telefonicznymi zarówno w Urzędzie Gminy oraz Zespołach Szkół.

Następnie p. Karolczak przedstawiła  rozliczenie dotacji  przekazanej przez Urząd Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.
Komisja  uważa, że należy również w Domu Kultury ograniczyć wydatki za rozmowy telefoniczne a ponadto sugeruje aby  Dom Kultury dołożył wszelkich starań  w wypracowanie większych dochodów własnych.

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2003  sporządziła wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie absolutorium  dla Wójta Gminy za rok 2003.
Wniosek niniejszy stanowi załącznik do  protokółu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała. M. Konieczna
                                                                                      Przewodniczący  komisji
                                                                                        Franciszek  Radwan
        

                                
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.