Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2004 komisi rewizyjnej

Protokół Nr 9/2004 komisi rewizyjnej


Protokół Nr 9/2004

posiedzenia komisji rewizyjnej, odbytego w dniu
15 lipca 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Franciszek Radwan  - przewodniczący komisji
2. Piotr  Matuszewski - członek  komisji
3. Roman Radoła       - członek komisji
4. Wiesław  Glapka    - Sekretarz Gminy
5. Maria Ratajczak    - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

Temat posiedzenia :   Kontrola działalności GOPS w Piaskach.

Komisja rewizyjna sprawdziła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach od dnia 1 stycznia 2004r. do 30 kwietnia 2004r. w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada  1990 r.  oraz nową ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 /

Kierownik GOPS w Piaskach, pani Maria Ratajczak bardzo szczegółowo przedstawiła zmiany kryteriów dochodowych, zmiany kwalifikacji świadczeń, kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, zmiany wysokości zasiłku okresowego oraz innych zasiłków wypłacanych przez nasz ośrodek.

Omawiane były również  wydatki środków rządowych  przeznaczone na :
zasiłki stałe,  zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i świadczenia  ze "starej ustawy" składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne.
Przedstawiono również wysokość środków własnych gminy które wydatkowano na : usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz środki z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych a mianowicie :
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne w tym świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze oraz wpłata zasiłków celowych dla rolników- "susza 2003 "

Komisja rewizyjna po wnikliwej weryfikacji sprawozdań oraz bardzo szczegółowego przedstawienia zagadnień związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach przez Panią kierownik Marię Ratajczak stwierdziła, że Ośrodek działa bardzo dobrze, sprawozdania są prawidłowe, udzielone informacje przez kierownika GOPS, panią Marię Ratajczak i wszelkie odpowiedzi na pytania i wątpliwości były bardzo rzetelne.

Komisja Rewizyjna proponuje wyróżnić Panią Kierownik GOPS oraz pozostałych pracowników tego zespołu za ogromny wkład pracy włożony w realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228 poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35 poz. 305 z późniejszymi zmianami/ specjalną premią od Pana Wójta Gminy Piaski.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Franciszek Radwan

                                                                              Przewodniczący   komisji
                                                                                  Franciszek  Radwan

Załączniki do niniejszego protokółu: 
1. Sprawozdanie z działalności GOPS za I półrocze 2004r.
2. Sprawozdanie z udzielonych świadczeń MP i PS 03 
3. Sprawozdanie - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczna
4. Zestawienie wypłaconych świadczeń-  "susza 2003"    

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.