Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2004 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 11/2004 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 11/2004

posiedzenia komisji rewizyjnej, odbytego w dniu
28 października 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy  - Zenon Norman
3. Księgowa Zespołu Obsługi Szkół  - Cecylia  Wawrzyniak

Temat posiedzenia :  Kontrola działalności Zespołu Obsługi Szkół za okres od 1 stycznia 2004r.  do 28 października 2004r.

Zakres kontroli :
1. Wydawanie delegacji i rozliczenia wyjazdów służbowych
2. Kontrola zakupów inwestycyjnych
3. Kontrola przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników obsługi

Ad. 1   Wydawanie delegacji i rozliczenia wyjazdów służbowych

Zespół Szkół  Bodzewo
Komisja rewizyjna wyrywkowo skontrolowała 21 delegacji na 79 wydanych w roku bieżącym /do dnia kontroli/. Stwierdzono, że delegacje są wypełnione i rozliczone  prawidłowo.
Komisja proponuje jedynie uzupełnić o podpis i pieczęć kierownika jednostki na załącznikach do delegacji.

Zespół Szkół Piaski
Skontrolowano wyrywkowo 23 delegacje na 98 wydanych w roku bieżącym /do dnia kontroli/.
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Zespół Szkół Szelejewo
Skontrolowano wyrywkowo 29 delegacji na 79 wydanych w roku bieżącym /do dnia kontroli/. Komisja proponuje aby miejscowości wyszczególniane na delegacjach były bardziej czytelne i w pełnym brzmieniu /nie skrótowo/.
Również na załącznikach do delegacji należy składać pieczątkę i podpis kierownika jednostki.

Ad. 2  Kontrola zakupów inwestycyjnych

Komisja rewizyjna stwierdziła, że w kontrolowanym okresie nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Ad. 3  Kontrola przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Komisja Rewizyjna sprawdzała czy w poszczególnych Zespołach Szkół znajdują się opracowane normy przydziału odzieży i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Stwierdzono, ze w Zespole Szkół w Bodzewie, zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2004/2005 ustalono tabele cen odzieży roboczej, obuwia i przydziału środków ochrony osobistej.
Brakuje tabeli okresu używalności w/w odzieży i obuwia.
W Zespole Szkół w Piaskach i Szelejewie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Następnie na życzenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Franciszka Radwana, Pan Wójt odczytał orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2004r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
Orzeczenie niniejsze stanowi załącznik do protokółu.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                                        Przewodniczący komisji
                                                                          Franciszek  Radwan

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.