Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2004 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 12/2004 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 12/2004
posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu 15 grudnia 2004r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piaskach.

Obecni na posiedzeniu :
1. Franciszek Radwan  - przewodniczący komisji
2. Piotr Matuszewski  - członek komisji
3. Roman Radoła       - członek komisji
4. Maria Juszczak     - kierownik GBP w Piaskach
5. Małgorzata Radoła  - bibliotekarka filii w Bodzewie

Temat  kontroli :   Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz jej filii w roku 2004.

Pani kierownik Maria Juszczak przedstawiła zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych i realizowanych w Bibliotece Gminnej oraz filiach w roku 2004.
W załączeniu do niniejszego protokółu - zestawienie poszczególnych wydatków.
Komisje interesowała także ilość czytelników, potrzeby oraz problemy istniejące w poszczególnych placówkach.
W/w sprawy przedstawiają się następująco :

Gminna Biblioteka Publiczna Piaski
Ilość czytelników dziennie od 15 - 20 osób.
Pani kierownik wnioskuje o zwiększenie wydatków na zakup książek, wygospodarowanie pomieszczenia dla celów socjalnych wraz z doprowadzeniem wody, przeprowadzeniu prac przy modernizacji mozaiki parkietowej w pomieszczeniach biblioteki /malowanie/

Filia  Bodzewo
Ilość czytelników dziennie około 10 - 16 osób.
Potrzeby: zwiększenie zakupu ilości książek, montaż telefonu, rozpatrzenie przeniesienia biblioteki do Zespołu Szkół w Bodzewie.

Filia Szelejewo
Rozwiązanie problemu z ubikacją, pomieszczenie magazynowe, wymiana okien oraz drzwi, zmiana ogrzewania.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o zwiększenie wydatków dla GBP i uwzględnienie ich w budżecie na rok 2005.
Komisja stwierdza, że obsługa w GBP oraz w Filiach jest prawidłowa i bez uwag.
Komisja proponuje wyróżnić Panią kierownik GBP oraz bibliotekarki nagrodą od Pana Wójta.
                                                                             
Protokółował: F. Radwan

                                                                               Przewodniczący komisji
                                                                                   Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.