Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2005 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 14/2005 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 14/2005

posiedzenia komisji rewizyjnej  odbytego w dniu 10 lutego 2005r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radwan Franciszek  - przewodniczący
2. Radoła Roman  - członek komisji
3. Matuszewski  Piotr - członek komisji
4. Irena Rózalska - Przewodnicząca Rady Gminy

Temat posiedzenia: Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2004.
W roku 2004 komisja rewizyjna odbyła 7 posiedzeń.
Na pierwszym posiedzeniu opracowano plan pracy komisji na rok 2004.
Na drugim posiedzeniu kontrolowano działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.
Komisja stwierdziła, że GOK Piaski winien dołożyć starań o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, poza dotacją z Urzędu Gminy.
Na trzecim posiedzeniu kontrolowano działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.
Komisja rewizyjna po wnikliwej analizie sprawozdań oraz bardzo szczegółowego przedstawienia  przez kierownika Ośrodka zagadnień związanych z działalnością Ośrodka, nie wniosła zastrzeżeń.
Czwarte posiedzenie komisja rewizyjna poświęciła kontroli przeprowadzonych przetargów i zamówień publicznych za okres od stycznia do maja 2004r.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi poszczególnych przetargów i zamówień publicznych nie wniosła zastrzeżeń, co do sposobu ich przeprowadzenia.
Na piątym posiedzeniu komisja szczegółowo analizowała wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r. i nie wniosła zastrzeżeń do jego wykonania.
Szóste posiedzenie poświęcono kontroli Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie.
Komisja stwierdziła, że w Zespole Szkół w Piaskach i Szelejewie nie ma nieprawidłowości a w Zespole Szkół w Bodzewie brak tabeli okresu używalności odzieży i obuwia dla pracowników tejże jednostki.
Na siódmym posiedzeniu komisja skontrolowała działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz jej filii w roku 2004.
Komisja rewizyjna wnioskuje o zwiększenie budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, natomiast nie wnosi zastrzeżeń do pracy pracowników zatrudnionych w bibliotekach.
Ponadto Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004r. przygotowała wniosek skierowany do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                      Franciszek  Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.