Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2005 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 15/2005 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 15/2005
z posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu23.03.2005 r. w Zespole Obsługi Szkół oraz w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu:
1. Radwan Franciszek - Przewodniczący
2. Radoła Roman - członek komisji
3. Maruszewski Piotr - członek komisji
4. Norman Zenon - Wójt Gminy
5. Furmaniak Witold - insp ds. zaówień publicznych

Temat posiedzenia: Zespół Obsługi Szkół - zaplecze stołóki, siłowni, kontrola materiałów na modernizację i prace wykończeniowe, zgodnie z fakturami w Piaskach
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę ilości zgromadzonych materiałów zakupionych na stołówkę i siłownię w piwnicy hali sportowej.
Pan Furmaniak Witold insp. ds. zamowień publicznych przedstawił komisji kserokopie zestawienia zakupionych materiałów oraz poniesione koszty w rozbicu na koszty stołóki, które wynoszą: 14256,37 (słownie: czternaścietysięcydwieściepięćdziedsiątsześćzłotych 37/100), siłowni koszt: 2143,21 (słownie: dwatysiącestoczterdzieścitrzyzłote 21/100).
W trakcie kontroli komisja rewizyjna szczegółowo sprawdziła ilość poszczegółnych materiałów a mianowicie: płytki ścienne, płytki podłogowe, płytki wykończeniowe narożnik, profil wewnętrzny, zaprawa klejowa, masa do spoinowania, styropian, beton komórkowy, unigrunt oraz ilość wykonanych prac w stołówce i siłowni.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że ilość zgromadzonych materiałów oraz już zużytych jest zgodna z dokumentacją.
Komisja rewizyjna po konsultacji z p. Wójtem Zenonem normanem proponuje zgromadzone materiały w stołówce przekazać do wtkończenia siłowni oraz ciągu komunikacyjnego przy siłowni. Wykończenie stołówki jest na ten rok niemożliwe do zrealizowania, ponieważ są potrzebne duże środki finansowe.
Obecnie Gmina musi przygotować środki na stypendia dla uczniów. Komisja Rewizyjna proponujedyskuję przeprowadzić na spotkaniu całej Rady Gminy odnośnie przeprowadzenia prac modernizacyjnych stołówki i siłowni.

                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                         Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.