Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 22/2006 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 22/2006 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 22/2006

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach
w dniu 11 maja 2006r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piaski
na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XI/59/2003 z dnia 29 października 2003r.

Obecni na posiedzeniu :
1. Franciszek Radwan - przewodniczący komisji
2. Piotr Matuszewski - członek komisji
3. Roman Radoła - członek komisji

Okres objęty kontrolą – rok 2005
Zespól Obsługi Szkół funkcjonuje na podstawie Statutu Gminnej Jednostki Organizacyjnej, zatwierdzonego przez Radę Gminy Piaski uchwałą Nr XXIV/130/97 z dnia 28 lutego 1997r.  który zapewniał obsługę finansowo-księgową jednostek :
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr 1 w Piaskach
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Gimnazjum Nr 2 w Szelejewie
- Zespół Szkół Szkoła podstawowa Im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum Nr 3 w Bodzewie
Kierownikiem Zespołu Obsługi Szkół jest p. Zbigniew Kordus.
Zakres kontroli :
1. Normy przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników administracyjnych
2. Rozliczenie i wydawanie delegacji służbowych
3. Sposób przekazywania składek ZUS
Ad. 1 Komisja Rewizyjna sprawdziła czy w poszczególnych Zespołach Szkół  znajdują się opracowane normy przydziału odzieży i obuwia roboczego, czy określone są  maksymalne kwoty zakupu odzieży, obuwia oraz innych środków.
Po sprawdzeniu dokumentów  Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w poszczególnych Zespołach Szkół  znajdują się prawidłowo opracowane normy oraz ustalone kwoty na zakup odzieży. Normy są  ujednolicone w stosunku do trzech Zespołów  Szkół.
Ad. 2  Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych w poszczególnych Zespołach Szkół jest prowadzone  zgodni9e z zastosowaniem obowiązujących stawek diet.
Delegacje były wypłacane prawidłowo, zgodnie z rozliczeniem, co potwierdzają podpisy na delegacjach.
Kserokopie wyjazdów służbowych z poszczególnych Zespołów Szkół stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń.
Ad. 3.  Komisja Rewizyjna bardzo szczegółowo sprawdziła odprowadzanie składek ZUS z poszczególnych jednostek Zespołów Szkół.
Stwierdzono, że składki odprowadzane są  w terminie, dokumentacja prowadzona jest czytelnie.
Na wszystkie  zadawane pytania Komisja rewizyjna otrzymała bardzo szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia od kierownika jednostki, Pana Zbigniewa Kordusa.
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
Piaski, dnia 11 maja 2006r.

Protokółował: Franciszek Radwan

                                                                              Przewodniczący komisji

                                                                                 Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.