Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 26/2006 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 26/2006 komisji rewizyjnej


Protokół Nr 26/2006

posiedzenia komisji rewizyjnej, odbytego w dniu
22 września 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni – wg listy obecności
2. Skarbnik Gminy   - Elżbieta Karolczak

Temat posiedzenia :
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
2. Kontrola zakupów części i paliwa do ciągników i sprzętu będącego własnością Urzędu Gminy.

Ad. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
Skarbnik Gminy zapoznała komisję z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006. a następnie przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006.
Komisja rewizyjna po wysłuchaniu opinii RIO i sprawozdania oraz uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na pytania w tym zakresie niewniosła uwag do wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2006.

Ad. 2 Kontrola zakupów części i paliwa do ciągników i sprzętu będącego własnością Urzędu Gminy.
Kontrolą objęto okres od stycznia 2006r. do 15 września 2006r.
Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowo koszty zakupu części i paliwa w rozbiciu na:
- olej napędowy – 73.885,-
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb administrowania pracowników grupy gospodarczej przy Urzędzie Gminy - 26.138,-
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionych kosztów utrzymania pojazdów i sprzętu oraz zakupu wszelkich materiałów  potrzebnych do należytego   ich funkcjonowania.

Protokółowała M. Konieczna

                                                                        Przewodniczący komisji

                                                                           Franciszek Radwan

                
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.