Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokoł Nr 1/2002 komisji rolnictwa

Protokoł Nr 1/2002 komisji rolnictwa
P r o t o k ó ł N r 1/2002

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska odbytego w dniu 6 grudnia 2002 r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Kędzia Jan - przewodniczący komisji
2. Żalik Jan - członek komisji
3. Urbaniak Ignacy - członek komisji
4. Matuszewski Piotr - członek komisji
5. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
6. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
7. Inspektor ds. podatków i opłat - Emilia Nawrot


Pan Jan Kędzia - przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji rolnictwa.
Poprosił p. Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie:

  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

  • zwolnień w podatku od nieruchomości

  • ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

  • określenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie Gminy Piaski

  • ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku.

  • ustalenia dziennej stawki opłaty targowej


Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał.
Ponadto Wójt Gminy Pan Zenon Norman i Sekretarz Gminy Pan Wiesław Glapka udzielali odpowiedzi na pytania radnych w zakresie stawek podatkowych.
Propozycje komisji odnoście stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ponadto p. Nawrot zaproponowała aby Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal gdyż Komunikat Prezesa GUS z dnia 30 października 2002 r. podaje cenę żyta w wysokości 33,45 zł. za 1 kwintal a Rada gminy poprzedniej kadencji przyjęła uchwałą na rok 2002 kwotę 33,00 zł.. W związku z tym, że różnica pomiędzy stawką obowiązującą na rok 2002 a proponowaną przez Prezesa GUS na rok 2003 wynosi 0,45 zł. proponuje się nie wywoływać uchwały tylko przyjąć stawkę ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS czyli - 33,45 zł.
Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
Przewodniczący komisji

Jan Kędzia

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.