Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2003 komisji budownictwa

Protokół Nr 7/2003 komisji budownictwa


 

P r o t o k ó ł   N r  7/2003

posiedzenia  komisji  budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu

3 września 2003 r.  w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności

2. Wójt Gminy               - Zenon Norman

3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Projekty uchwał :

- zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych

Na posiedzenie komisji zaproszono Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Panią Anetę Karkosz oraz Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy  Pana   Hejduka.

Pani Karkosz  przedstawiła radnym obszerną informacje na temat  zasad działania  Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Materiał informacyjny na ten temat stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Wójt  poinformował, że ze względu na fakt iż otrzymamy z Urzędu Pracy  zwrot środków finansowych jakie ponieśliśmy na utrzymanie  pracowników publicznych będziemy mieli w budżecie gminy dodatkowe środki które możemy przeznaczyć na zwiększenie udziałów naszej gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Wszyscy pracownicy którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 3 września  będą zatrudnieni do 30 listopada br. a dla   pracowników  którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 1 i 16 maja br. dokonane zostaną aneksy z Powiatowym Urzędem Pracy  i otrzymamy również zwrot w formie pełnego dofinansowania.

Radni  wyrazili zgodę aby Gmina Piaski nabyła  30 udziałów po 1.000,- zł. Każdy oraz   do przekazania kwoty 5.000,- zł na  dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego.

- wsparcie finansowe programu” wczesnej interwencji kardiologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pan Wójt  przedstawił prośbę  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o wsparcie finansowe programu „Wczesnej interwencji kardiologicznej „  polegającego na podaniu „AKTYLIZY”  w ciągu pierwszej godziny wystąpienia zawału mięśnia sercowego – leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep – bardzo często ratującego życie chorego.

Koszt jednego podania aktylizy wynosi 4.000,- zł.

Radni wyrazili zgodę na  przekazanie w/w kwoty

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2003.

Wójt wyjaśnił, że nasza gmina wspólnie z powiatem wykona następujące inwestycje:

- ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej ze Strzelec Wielkich do Piasków

- chodnik na ulicy Poznańskiej w Piaskach

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zmiany w budżecie gminy

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zwiększono dochody  w opiece społecznej – dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.070,- zł.

Z rezerwy budżetowej  przeniesiono  na administracje publiczna- pozostałą działalność – 5.000,- zł.  Na  Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową -  jednostki terenowe policji  - 23.000,- zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla  rewiru w Piaskach.

Na ochronę zdrowia -   szpitale ogólne – dotacja  4.000,- zł.  To jest koszt  jednego podania „AKTYLIZY”  leku ratującego życie  pacjenta w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia zawału serca.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Rozpatrzenie wniosków:

- fundacja „Zwierzęta i my”  prosi o zarezerwowanie w budżecie gminy środków na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów których właścicieli na to nie stać.

Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.

- Wójt poinformował, że p. Marciniakowie z Piasków zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na  rozliczenie w podatku od nieruchomości kwoty 10 tyś.zł. – jaką wydali na  utwardzenie trylinką  ul. Podgórnej i wobec takiej  sytuacji wyraził zgodę na  rozliczenie wydatku na zakup trylinki w podatku od nieruchomości.

- Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich zwróciło się z pismem o wyrażenie przez Radę Gminy Piaski swojego stanowiska w formie uchwały intencyjnej  o przystąpieniu do Związku Gmin  Nadobrzańskich/ Stowarzyszenie do którego należymy należy przekształcić w związek /

Komisje  nie wyraziły  zgody na  podjęcie uchwały akcesyjnej.

Sprawa  pisma p. Owczarskiego

Pan Owczarski wnioskował do Urzędu Gminy o przeprowadzenie kontroli na posesji zajmowanej przez p. Nawrotów w celu sprawdzenia gdzie odprowadzane są nieczystości ze sklepu  w którym p. Nawrotowie prowadzą działalność gospodarczą.

Pan Jan Majchrzak - przewodniczący komisji budownictwa oświadczył, że członkowie komisji byli 12 sierpnia na posesji p. Nawrotów i stwierdzili, że nie majątakich uprawnień aby kopać na podwórzu i sprawdzić gdzie faktycznie odpływają nieczystości ze sklepu.

Pan Nawrocik – członek komisji budownictwa dodał, że  p. Owczarski oczekiwał  iż w komisji  która przyszła na posesje p. Nawrotów będzie pan Wójt i pracownik  Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki komunalnej.

Pan Wójt oświadczył, że nie jest organem upoważnionym do tego aby wtrącać się w  stosunki międzyludzkie a niewątpliwie zachodzi tam konflikt sąsiedzki pomiędzy p. Owczarskimi a p. Nawrotami.

Przedstawienie pisma Polskich Koleii Państwowych

Pan Wójt zapoznał radnych z pismem  Polskich Koleii Państwowych w którym informują nas, że w najbliższym czasie przystąpią do  działań zmierzających do przekazania na rzecz samorządu gminy budynków  dworców kolejowych w Godurowie i Piaskach wraz z drogami dojazdowymi.

Radni przyjęli do wiadomości  w/w pismo.

Następnie Wójt przedstawił podanie  p. Magdaleny Stercuły – Jerzynek   z prośbą o wydzierżawienie gruntu w Bodzewie z przeznaczeniem  na postawienie punktu aptecznego.

Pan Żalik- radny z Bodzewa  poinformował, że w Bodziewie znajduje się wolne mieszkanie w budynku starej szkoły podstawowej  i  prawdopodobnie  na zebraniu wiejskim  zapadnie decyzja o wydzierżawieniu tego pomieszczenia na punkt apteczny.

Ponadto pan Wójt zapoznał komisje z pismem od pani Starosty  w Gostyniu w sprawie stawu znajdującego się w Strzelcach Małych/ pismo było efektem skargi p. Czesławy Jeniec ze Strzelec Małych  do Starostwa Powiatowego /

Informacja  Wójta o możliwości wyjazdu do Brukseli na szkolenie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Pan Wójt poinformował, ze Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów samorządowych w Poznaniu organizuje w dniach od 13 – 18 września br.  wyjazd   Wójtów i Burmistrzów do Brukseli i  dlatego  informuje radnych , że chciałby skorzystać z tej propozycji. Koszt wyjazdu to kwota 1.800,- zł.

Radni nie wnieśli sprzeciwu

Sprawozdanie Skarbnika Gminy  w sprawie wykonania budzetu gminy za I półrocze 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.

Wszyscy radni otrzymali  w/w sprawozdanie.

Radni nie  wnieśli  uwag do przedstawionego sprawozdania.

Inwestycje w gminie:

Wójt poinformował, że p. Wesoły rozpoczyna prace w Bodzewie – będziemy ciągnąć kolektor wodny do Bodzewka.

Ponadto w Bodzewku rozpoczynamy remont hydrofornii.

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace na drodze w Józefowie i Smogorzewie lecz na pewno ich nie skończymy gdyż kosztorysy opiewają na bardzo wysokie kwoty i nie bylibyśmy wstanie temu zadaniu sprostać.

W budżecie gminy  na rok następny będziemy musieli ująć koszty budowy tych dróg

Następnie Wójt poinformował, że  uruchomimy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na kolektor ściekowy w Drzęczewie.

Istnieje możliwość umorzenia 25 %  tego kredytu i dlatego należy z takiej możliwości skorzystać.

Wolne głosy i wnioski :

Pan Majchrzak Jan zwrócił uwagę na wygląd wokół szkoły i hali sportowej.

Uważa, że w czasie wakacji należało zadbać o obejście wokół tych budynków , przecież ktoś powinien być za taki stan rzeczy odpowiedzialny.

Pan Żalik pytał o budowę oczyszczalni ścieków w Bodzewie, przypomniał, że Agencja Własności Rolnej Skarbu państwa na ostatnim spotkaniu w tej sprawie zadeklarowała pomoc na tą inwestycje do kwoty 90 tyś.zł.

Pan Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację która będzie  kosztowała 30 tyś. zł. a całkowity koszt budowy oczyszczalni to kwota 500 tyś. zł

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                                                Przewodniczący  komisji:

                                                                                               Rolnictwa         Budownictwa

                                                                                           Jan  Majchrzak        Jan  Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.