Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2003 komisji rolnictwa

Protokół Nr 8/2003 komisji rolnictwa


 

                                                              P r o t o k ó ł   Nr   8/2003

                                     wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa

                                     odbytego w dniu  25 września 2003 r. w Urzędzie Gminy  Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

  1. Radni – wg listy obecności
  2. Sekretarz Gminy                     - Wiesław  Glapka
  3. Skarbnik Gminy                      - Elżbieta  Karolczak

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że  otrzymaliśmy dotacje celową w kwocie 13.488,- zł. i w związku z tym należy  zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy o taką kwotę.

Dotację celową przeznacza się w dziale  - opieka społeczna na : składki na ubezpieczenia zdrowotne, na obiady i na dodatki mieszkaniowe.

Radni nie  wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.

Informacja na temat  wyników pracy zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Gostyniu

Sekretarz Gminy poinformował, ze  zespół opiniujący spotkał się 17 września  i w wyniku wnikliwej analizy wniosków  kandydatów na ławników stwierdził, że  dwa wnioski  nie będą brane pod uwagę , z uwagi na  uchybienia formalne –  na liście podpisów osób popierających danego kandydata zespół opiniujący stwierdził, że  podpisy  złożyła  ta sama osoba , to znaczy, że podpisała w imieniu np. trzech osób a jest to  absolutnie niedopuszczalne.

W efekcie jak liczono liczbę podpisanych osób popierających danego kandydata zabrakło minimalnej liczby – to znaczy 25 osób

Rozpatrzenie wniosków:

-         p. Jan Majchrzak  poinformował, że otrzymał do wiadomości pismo jakie p. Musielakowie skierowali do Wójta informujące o tym, że wody opadowe z ul. Żwirki i Wigury zalewają ich prywatną posesję a po pracach związanych z budową nawierzchni drogowej na tej ulicy pozostał gruz który gmina powinna usunąć ponieważ utrudnia  dojazd do ich posesji..

Sekretarz  Gminy wyjaśnił, że Urząd Gminy  budował drogę na ulicy Żwirki i Wigury w Piaskach i  aby odprowadzic wody opadowe z powierzchni tej drogi należy przejść z jednym odcinkiem kanalizacji deszczowej przez posesję p. Musielaków..

 Sekretarz poinformował, że  Wójt przekazał mu iż  rozmawiał na ten temat osobiście z p. Musielakiem  który wyraził zgodę na  przejście  z kanalizacją przez  prywatną posesje

Jednakże w późniejszym terminie pan. Musielak  w rozmowie telefonicznej poinformował Sekretarza Gminy, że nie wyraża zgody na przejście z kanalizacja deszczowa przez swoją posesję.

-         p. Tomaszewski Kazimierz – sołtys wsi Bodzewko wnioskuje o kupno działki rolniczej o pow. 0,83 ha położonej w  sąsiedztwie jego posesji..

Członkowie obu komisji nie wyrazili zgody na sprzedaż wspomnianej działki gdyż stanowi ona  grunt wsi – czyli grunt sołecki wydzierżawiany sołtysom z racji pełnienia funkcji.

-         P. Zenon Płaczek – zamieszkały w Piaskach na Osiedlu Marysin zwraca się z prośbą o sprzedaż gruntu o pow.  414 m2. przylegającego do jego działki  .

Komisje uważają, że działkę  można sprzedać pod warunkiem ,że w akcie notarialnym będzie zapis, że jest to teren zielony i w razie konieczności przejścia przez niego  np. z kanalizacją, właściciel wyrazi na to zgodę.

p. Cok  Kazimierz i Grzegorz – zam. w  Szelejewie I zwracają się z prośbą o sprzedaż dzierżawionego obecnie przez   w/w stawu w Szelejewie

Komisje nie wyraziły na to zgody gdyż nie pozwala na to ustawa – prawo wodne  która  mówi ,że płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu

Wolne głosy i wnioski :

-         p. Polaszek – radny z  Podrzecza prosi o pilne skontaktowanie się z p. Mayerem  i

-         wspólnie pojechać do Podrzecza gdzie obecnie prowadzone są prace na drodze i spowodować  wykonanie   przez Rejon Dróg  „zajazdu’ dla  autobusu szkolnego.

Chodzi o to aby autobus szkolny miał możliwość zawracania.

-         p. Majchrzak – radny z Piasków  prosi aby  poprawić „Garb poprzeczny’ na ul. Powstańców  Wlkp.  oraz wyczyśćić wylot rowu z ul. Poznańskiej

Pyta ponadto o możliwość dostarczenia płytek na wjazdy na ul.Powstańców  Wlkp.

Protokółowała . M. Konieczna

                                                                               Przewodniczący  komisji:

                                                                               budownictwa   i rolnictwa

                                                                               Jan  Majchrzak    Jan  Kędzia

    
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.