Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2003 komisji rolnictwa

Protokół Nr 4/2003 komisji rolnictwa
P r o t o k ó ł N r 4/2003

wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa
odbytego w dniu 25 marca 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :

  • w/g list obecności stanowiących załączniki do protokółu

  • Karolczak Elżbieta - z-ca Skarbnika GminyZmiany w budżecie gminy

Przedstawiła p. Karolczak, odpowiadała na pytania radnych.
Proponowane zmiany w planie wydatków i dochodów w budżecie na rok 2003 stanowią załącznik do protokółu.


Projekt uchwały w sprawie przekazania nieodpłatnie nieruchomości położonych w Piaskach na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu i wypłaty odszkodowania.

Projekt przedstawił pracownik biura Rady Gminy informując jednocześnie, że jeżeli parafia ewangelicka da odpowiedź pozytywną na wspólne uzgodnienia w tym temacie do dnia sesji czyli do 28 marca br. wówczas rada Gminy będzie mogła podjąć taką uchwałę.


Sprawa zawartej ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość gruntową obejmującym grunty po byłym przedsiębiorstwie „Cegielnia parowa własność Turskiego - Piaski - pow. Gostyń „

Pracownik biura Rady Gminy zapoznał komisję z treścią ugody spisanej w dniu 11 marca br. pomiędzy Gmina Piaski a panem Jerzym Turskim - spadkobiercą byłego właściciela przedsiębiorstwa „Cegielnia parowa wł. Turskiego „

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej ugody.

Rozpatrzenie wniosków:

Członkowie komisji wyjechali w teren w celu zajęcia stanowiska w sprawie dwóch wniosków:

  • p. Kazimierz Nawrocik - zam. w Piaskach prosi o sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 422/2 o pow. około 130 m która dzierżawi od wielu lat z przeznaczeniem na parkowanie samochodów.


./.

Komisje proponują sprzedać teren który dzierżawi p. Nawrocik / w granicy wydzielonej /


  • mieszkańcy Podrzecza / 3 osoby / zwracają się z prośba o utwardzenie drogi gruntowej która jest drogą dojazdową do ich posesji.


Komisje proponują pobudować dwie studzienki / wyrudować brzozę i na tym miejscu pobudować studzienki / obciąć świerki aby nie dotykały przejeżdżających pojazdów, założyć chodnik na długości ok. 40 mb/ w kierunku od p. Polaszka do p. Giermaziaka/
Ponadto należałoby wyrównać drogę w kierunku p. Giermaziaka gdyż w czasie deszczy woda zalewa podwórze.

Pan Majchrzak - przewodniczący komisji budownictwa prosi o odmalowanie pasów na drogach, naprawę łańcuchów i pomalowanie słupków.

Przewodniczący komisji budownictwa i pozostali członkowie obu komisji proszą o spowodowanie rozbiórki zabezpieczenia na chodniku w Piaskach / budowa domu p. Kędzia /
Ponadto komisje proponują pobudowanie „ garbu „ na ulicy Strzeleckiej w Piaskach.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna


Przewodniczący komisji:

Budownictwa Rolnictwa

Jan Majchrzak Jan Kędzia


2


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.