Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2004 komisj budownictwa

Protokół Nr 12/2004 komisj budownictwa


Protokół Nr 12/2004

posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego i sprawy p. pożarowe odbytego
w dniu 19 kwietnia 2004r. w Urzędzie  Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt  Gminy - Zenon  Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta  Karolczak
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska

Analiza  wykonania budżetu gminy za 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta  Karolczak przedstawiła szczegółowe wykonanie budżetu gminy za rok miniony.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

Projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2004. - przedstawiła Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządca jest Gmina Piaski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Radni przyjęli do wiadomości przedstawiony projekt uchwały.
- zwolnienia p. Aldony Grześkowiak-Węglarz dyrektora zespołu szkół w Piaskach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
Radni nie wnieśli uwag do  w/w   projektu uchwały.
- Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków:
- Jolanta i Adam Chojniccy - Szelejewo 87/2 / budynek starej szkoły w Szelejewie /  zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości wykupu lokalu.
- Wojciech Nowak - Szelejewo 87/1 / budynek starej szkoły w Szelejewie /  wnioskuje o remont mieszkania względnie jego wykup.
Komisja sugeruje aby na rok 2005 zaplanować w budżecie gminy środki na remont tego budynku   gdyż w roku bieżącym nie  ma środków na ten cel.
- SIMET - Piaski zwraca się z wnioskiem o sprzedaż gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste na podstawie aktu notarialnego, po wartości wycenionej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Komisja zapoznała się z wnioskiem i odpowiedzią Urzędu Gminy .
- Hodowla Roślin Szelejewo wnioskuje o naprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie działania spółki
Komisja uważa, że w miarę posiadanych środków finansowych należy naprawiać na bieżąco drogi gminne  gdyż nie stać nas na nowe  nawierzchnie.
- Stowarzyszenie  MOST zwraca się do Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkich radnych o  wsparcie finansowe organizowanego przez Stowarzyszenie wyjazdu z okazji Dnia Dziecka dla 40 dzieci z terenu Gminy Piaski
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby radni  dobrowolnie  jednorazowo złożyli po 20 zł. na ten cel.

Następnie Wójt Gminy poinformował  o nowych obowiązkach właścicieli  i dzierżawców nieruchomości posiadających pokrycia eternitowe na dachach budynków zarówno gospodarczych jak i mieszkalnych. Poinformował, ze odbyło się w tej sprawie spotkanie z wszystkimi sołtysami aby  na zebraniach wiejskich poinformowali o tych sprawach swoich mieszkańców.

Pan Wójt przedstawił ponadto sprawy dotyczące  dróg gminnych - konkretnie propozycję Powiatowego  Zarządu  Dróg w Gostyniu w sprawie przejęcia przez naszą gminę niektórych dróg powiatowych. Następnie przedstawił sprawy dotyczące międzygminnej gospodarki odpadami dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego. Poinformował również, że na najbliższa sesje został poproszony przedstawiciel Miejskiego  Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Lesznie aby przybliżyć radnym ten temat oraz odpowiadać na pytania radnych w tym zakresie - konkretnie w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Piaski do spółki zajmującej się gospodarką  odpadami.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała; M. Konieczna
                                                                                      Przewodniczący  komisji

                                                                                              Jan  Majchrzak
           
          
 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.