Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2004 komisi rolnictwa

Protokół Nr 14/2004 komisi rolnictwa


Protokół Nr 14/2004

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntamirolnymi i ochrony środowiska, odbytego w dniu 16 września 2004r. w Urzędzie Gminy  Piaski.

Obecni na posiedzeniu komisji:
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt Gminy                  - Zenon  Norman
3. Sekretarz Gminy            - Wiesław  Glapka
4. Przewodnicząca  Rady Gminy - Irena  Różalska

Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy
- nadanie nazwy ulicy w Piaskach na osiedlu Drzęczewo .
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych      położonej w Strzelcach Wielkich
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Rębowie.
- uchylenia uchwały  Rady Gminy Piaski Nr  XII/66/2003r.  z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie  utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach.
- zatwierdzenie planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006.
- przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianieuczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.
- zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.

Pan Wójt  przedstawił radnym wszystkie projekty uchwał.
W sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Drzęczewo w Piaskach pan Wójt poinformował, ze był na spotkaniu z przyszłymi mieszkańcami  ulicy i zaproponował aby nadań jej nazwę - Filipa Nerii., na co obecni na spotkaniu wyrazili  zgodę.
Następnie Wójt szczegółowo omówił sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych na budowę i modernizację dróg oraz kanalizację sanitarną.
Poinformował również, że nie będziemy tworzyć Zakładu Gospodarki Komunalnej gdyż stracilibyśmy odliczenie od VAT / rocznie około 90 tyś. zł. /

Ponadto  Pan Wójt  poinformował radnych o  stopniu zaawansowania prac które obecnie są prowadzone na terenie gminy.

p. Maria Ratajczak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że nowa ustawa o pomocy społecznej  zmieniająca zasadniczo kryteria dochodowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy  spowodowała, że  należy podjąć stosowne uchwały  dotyczące przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów  realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze. Omówiła szczegółowo dwa projekty uchwał.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.

Rozpatrzenie wniosków :
- Ruta  Jan i Kazimiera - zam. w  budynku Szkoły Podstawowej w Bodzewie  zwracają się z prośba o możliwość wykupienia lokalu.
Komisja  rolnictwa  uważa, że nie ma możliwości wydzielenia  mieszkania które znajduje się w budynku szkoły.
- Konwent Ojców Bonifratrów prosi o dofinansowanie remontu dwóch kolejnych pomieszczeń na gabinety rehabilitacji.
Komisja uważa, że jeżeli gmina dysponowałaby środkami finansowymi to należy pomóc Konwentowi w remoncie  pomieszczeń.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu zwraca się z prośba o dofinansowanie w tym roku zakupu nowej sprężarki do ładowania butli w kwocie 2.500,- zł.
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, jeżeli znajda się na ten cel środki finansowe.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska przedstawiła komisji pismo od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  w sprawie propozycji podniesienia stawki składki członkowskiej na 2005r..
Stawka  - wedle projektu wzrośnie dla naszej gminy o 53 zł. kwartalnie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
                                                                          Przewodniczący komisji
                                                                                  Jan  Kędzia
         

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.