Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/2004 komisji rolnictwa

Protokół Nr 17/2004 komisji rolnictwa


Protokół Nr 17/2004
wspólnego posiedzenia komisji  budżetu, budownictwa
i rolnictwa odbytego w dniu 3 grudnia 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy        - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy   - Wiesław  Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
5. Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Emilia Nawrot

Pan Wójt przedstawił radnym protokół zebrania wiejskiego wsi Godurowo który wpłynął do Urzędu Gminy dnia 2 grudnia 2004r./protokół stanowi załącznik do niniejszego protokółu/ W związku z tym, że protokół z zebrania nie odzwierciedla prawdy jeżeli chodzi o moje wypowiedzi na tym zebraniu informuję, że nie wyraziłem zgody aby już w Godurowie rozpocząć budowę świetlicy ani nie obiecałem, że na najbliższych sesjach Rady Gminy na których będzie przedstawiany projekt budżetu gminy na rok 2005 będą planowane wydatki na budowę świetlicy.
W pierwszej kolejności musimy zakończyć inwestycje już rozpoczęte - stwierdził Wójt. Poprosił następnie aby wypowiedzieli się na ten temat radni obecni na zebraniu w Godurowie. Pan Śląski poinformował, że na zebraniu wiejskim wyraził zdanie iż 4 radnych /na zebraniu w Godurowie obecnych było 4 radnych - co wynika z protokółu/ to nie cała Rada Gminy i nie mogą zadecydować o budowie w najbliższym czasie świetlicy. Zaproponował aby projekt koncepcji budynku świetlicy i remizy strażackiej przedstawić na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy aby wszyscy radni mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat.
Następnie p. Urbaniak poinformował, że na zebraniu w Godurowie nie twierdził, że zaraz należy budować, uważa jednak, ze skoro w Godurowie jest taka inicjatywa mieszkańców to należy to wykorzystać i może się uda wcześniej wybudować wspomniany obiekt.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r.
Projekt uchwały  wraz z preliminarzem kosztów wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 dokładnie przedstawił sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych
Projekt uchwały przedstawiła p. Emilia  Nawrot - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych.
Projekt stanowi załącznik do protokółu.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.
Wszyscy radni zaproponowali aby utrzymać stawkę podatku od posiadania psów
na poziomie roku 2004.

Projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta
9 radnych /na komisji obecnych było 10 radnych/ wyraziło zgodę aby obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 37,67 zł do kwoty - 35 zł za 1 kwintal.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
Wszyscy radni zaproponowali aby stawki opłaty targowej pozostawić bez zmian.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Projekt uchwały wraz z propozycją stawek na rok 2005 przedstawiła p. Emilia Nawrot
7 radnych /na 10 obecnych na wspólnym posiedzeniu 3 komisji/ wyraziło zgodę na zaproponowane stawki podatku od nieruchomości na rok 2005.
Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Komisje wnioskowały o przeprowadzenie kontroli pomiaru budynków mieszkalnych, gospodarczych i pozostałych na terenie całej gminy gdyż zachodzi obawa, że nie wszyscy podatnicy dokładnie określili metraż swoich budynków co oznacza, że do kasy gminy mogłyby wpłynąć z tego tytułu większe środki finansowe.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Zmiany w budżecie na rok 2004 przedstawiła Skarbnik Gminy - p. Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian.

Protokółowała : M. Konieczna           

Przewodniczący  komisji:
budownictwa                 rolnictwa                              budżetu
Jan Majchrzak             Jan  Kędzia                        Stefan Śląski


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.