Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/2004 komisji rolnictwa

Protokół Nr 18/2004 komisji rolnictwa


Protokół Nr 18/2004

posiedzenia komisji rolnictwa i budownictwa odbytego
w dniu 15 grudnia 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy       - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy  - Wiesław  Glapka
4. Skarbnik Gminy   - Elżbieta  Karolczak

Projekt budżetu gminy na 2005r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak omówiła bardzo szczegółowo projekt budżetu gminy na rok 2005 który radni otrzymali tydzień wcześniej.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni obu komisji zaakceptowali przedstawiony projekt budżetu i wyrazili życzenie aby wysłać pismo do dyrektora Domu Kultury, że powinien przygotować odpowiednią dokumentację i wystąpić o środki unijne na remont Domu Kultury.

Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący przedstawiła Skarbnik Gminy i zaznaczyła, że do końca miesiąca mogą jeszcze wystąpić zmiany które przedstawi na sesji w dniu 30 grudnia.

Zasady udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele parafialnym w Piaskach.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy i zaznaczył, że proboszcz parafii w Piaskach musi się postarać o środki unijne na renowację kościoła parafialnego a jeżeli tych środków nie zdobędzie wówczas uchwała Rady Gminy zostanie anulowana.

Zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy.
Radni obu komisji zaakceptowali otrzymany projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy. Zmiana wynagrodzenia ma być rekompensatą za utratę prawa do tzw trzynastki w przyszłym roku.

Projekty uchwał w sprawie :
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
przedstawił Sekretarz Gminy, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Radni obu komisji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                     Przewodniczący   komisji:
                                                              rolnictwa                     budownictwa
                                                             Jan  Kędzia                  Jan Majchrzak

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.