Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 21/2005 komisji rolnictwa

Protokół Nr 21/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 21/2005

wspólnego posiedzenia komisji budownictwa, rolnictwa i budżetu
odbytego w dniu 29 marca 2005 w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy  - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak
5. Kierownik ZOSz - Zbigniew Kordus

Projekty uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Piaski
Przedstawiła  Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do w/w projektów uchwał.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
projekt przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, że Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekaże nam na remont hydroforni wraz z ujęciem wody w Podrzeczu 200 tysięcy złotych pod warunkiem, że przejmiemy na własność samorządu budynek i ujęcie wody w Łodzi.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.
- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski przedstawił pan Zbigniew Kordus - kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego regulaminu.
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Wójt poinformował, że cena za pobór wody pozostaje bez zmian.
- ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego, zastępców, przewodniczących komisji, radnych
- ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Radni 3 komisji zadecydowali /10 osób, jedna osoba była odmiennego zdania/ że na sesji poproszą o wykreślenie z porządku obrad dwóch projektów uchwał dotyczących podwyższenia diet dla radnych i sołtysów. Większość uznała, że nie należy podwyższać diet gdyż na drugi rok odbędą się wybory samorządowe i wówczas radni nowej kadencji zadecydują o wysokości diet.

Rozpatrzenie wniosków :
Pan Wójt przedstawił  następujące wnioski -
- sołtysi Gminy Piaski proszą o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia diet -
Członkowie komisji zadecydowali, że uchwała w tej kwestii nie zostanie wywołana gdyż zbliża się koniec kadencji i nie należy tego tematu poruszać.
- mieszkańcy Drzęczewa II proszą o wykonanie ścieżki rowerowej na trasie Piaski- Drzęczewo Drugie
Wójt poinformował, że nie można obiecać mieszkańcom tej inwestycji gdyż nie jest ujęta w budżecie na rok bieżący.
- p. Podgórni i Dolatowscy z Michałowa 44 zwracają się z ponowną prośbą o sprzedaż mieszkania w budynku nr 44 oraz gruntów którymi zajmują się od 1971r.
Radni nie zmienili zdania, uważają, że mieszkania nie można sprzedać gdyż w tym budynku znajduje się świetlica wiejska.
- 3 wnioski z Michałowa w sprawie :
a/ wyremontowania drogi gminnej w miejscowości Drogoszewo,
b/ założenie nowego ogrodzenia na placu przy świetlicy
c/ wyremontowanie drogi gminnej łączącej wsie Michałowo i Lipie.
Wójt poinformował, że w tym roku na pewno nie będziemy wstanie wykonać tych inwestycji gdyż nie ma na to środków finansowych w budżecie. Istnieje jedynie możliwość założenia nowego ogrodzenia na placu przy świetlicy jeżeli znajdą się środki w budżecie gminy w dziale komunalnym.
Pan Urbaniak - radny z Michałowa pytał czy nieczynna bocznica kolejowa w Godurowie jest własnością gminy gdyż wieś chciałaby składać tam kamienie polne przeznaczone do tłuczenia.
Pan Wójt odpowiedział, że bocznica jest własnością PKP lecz będzie rozmawiał i spyta czy przekażą nieodpłatnie w użytkowanie wsi tę bocznicę.
Ponadto Pan Wójt przedstawił pismo jakie wpłynęło 14 marca br. do Rady Gminy od sołtysa i rady sołeckiej wsi Godurowo oraz odpowiedź jaką przygotował na to pismo.
/patrz RG-0050-17/2005/

Na tym protokół zakończono.
protokółowała : M. Konieczna                        

                                                           Przewodniczący Komisji :
                                     
                                                budownictwa          rolnictwa          budżetu
                                               Jan Majchrzak       Jan  Kędzia       Stefan Śląski

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.