Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 23/2005 komisji rolnictwa

Protokół Nr 23/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 23/2005

wspólnego posiedzenia czterech komisji Rady Gminy Piaski
odbytego w dniu 29 czerwca 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy                -  Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy           -   Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy -  Irena  Różalska
5. Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” - Marian Poślednik

Zaproszony na dzisiejsze wspólne posiedzenie wszystkich komisji, Pan Marian Poślednik przedstawił radnym sprawy dotyczące funkcjonowania Międzygminnego Związku Turystycznego. Wiele uwagi poświęcił projektowi Leader+ który został zgłoszony przez Miedzygminny Związek i okazał się najlepszym projektem w Wielkopolsce.
Program ten miedzy innymi stwarza szansę dla polskiej wsi na lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich. Projekt będzie realizowany w dziewięciu gminach województwa wielkopolskiego w tym w Gminie Piaski. Projekt musi się zakończyć opracowaniem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zarejestrowaniem.
Najważniejsze będzie więc zaangażowanie samorządów gminnych i społeczności lokalnych. Tylko projekty wpisane do Strategii Rozwoju będą miały szansę na korzystanie z pieniędzy Unii Europejskiej – powiedział miedzy innymi p. Poślednik.
Następnie odpowiadał na pytania radnych dotyczące działalności Związku i przekonywał, że warto do niego należeć gdyż gmina ma wielką szansę na rozwój turystyki i korzystanie z pieniędzy Unii.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie ;
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze roku budżetowego
w/w projekty przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak
Pytań do  w/w projektów uchwał nie było.
- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim
- zamiaru przejęcia części linii kolejowej Nr 366 Miejska Górka- Kościan na odcinku położonym na terenie Gminy Piaski
W/w projekty uchwał przedstawił Wójt, pytań do tego tematu nie było.
- wystąpienia z Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna „
radni zadecydowali, że po dzisiejszym wystąpieniu p. Poślednika na temat działalności Związku Turystycznego, jutro na sesji zostanie podjęta ostateczna decyzja czy wystąpimy z tego związku.
- wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich
Pan Wójt poinformował, że Gmina Gostyń też występuje z tego Stowarzyszenia i my powinniśmy również wystąpić, wówczas możemy pobrać kredyt z funduszu ochrony środowiska i rozpocząć kanalizację. Ponadto istnieje szansa, że 50 % tego kredytu może być umorzone.
- utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Piaski
Wójt poinformował, że miejscowość Piaski przekroczyła 3 tysiące mieszkańców i zgodnie z ordynacją wyborczą należy podzielić Piaski na dwa obwody głosowania i dlatego został przygotowany odpowiedni projekt uchwały.
- zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Gostyń obejmującej część gminy Piaski
Wójt poinformował, że  Wojewoda  Wielkopolski przesłał do zaopiniowania właściwej miejscowo Radzie Gminy projekt planu aglomeracji Gostyń obejmującej część Gminy Piaski i dlatego należy podjąć stosowną uchwałę.

Wolne głosy i wnioski :
Pan Gliszczyński pytał kiedy będą wypłacane stypendia dla uczniów szkół podstawowych.
Pan Wójt odpowiedział, że akcja ruszy od 8 sierpnia i będzie realizowana etapami.
Pan Żalik prosił aby naprawić gulik w Bodzewie i pomyśleć o wykonaniu parkingu przy Ośrodku Zdrowia.
Pan Wójt prosił aby dostarczyć gruz, jeżeli ktoś taki ma, który będzie potrzebny do zasypania stawu i wówczas możemy utwardzić plac parkingowy.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: K. Konieczna

P r z e w o d n i c z ą c y    k o m i s j i

Oświaty                      Budżetowej,                 Rolnictwa                 Budownictwa
Tomasz Gliszczyński    Stefan  Śląski               Jan  Kędzia              Jan  Majchrzak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.