Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 24/2005 komisji rolnictwa

Protokół nr 24/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 24/2005

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki  gruntami rolnymi i ochrony środowiska
odbytego w dniu 13 września 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski
.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy       - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy  - Wiesław  Glapka
4. Skarbnik Gminy   - Elżbieta Karolczak 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymali wszyscy radni wraz z zaproszeniem na najbliższa sesje Rady Gminy.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiła radnym sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w budżecie gminy za I półrocze  br. w poszczególnych działach i rozdziałach.
Radni nie wnieśli i zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. 
Radni nie wnieśli uwag.

Projekt uchwały w sprawie  finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
Pan Wójt  poinformował, że  jest już opracowana dokumentacja na to zadanie, koszty są duże gdy, szczególnie na nowym osiedlu gdzie nie ma oświetlenia. Spółka ENEA S.A. w Poznaniu przesłała również umowę do podpisania lecz przed jej podpisaniem musi być podjęta stosowna uchwała.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

5 projektów  uchwał w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:
- działki nr ewidencyjny 59 w Bodzewie
- w Drzęczewie w rejonie osiedla Drzęczewo w Piaskach
- w rejonie cegielni w Piaskach
- działki nr ewidencyjny 66/1 w Bodzewie
- działki nr ewidencyjny 1037 w rejonie osiedla Drzęczewo w Piaskach
Stosownych wyjaśnień w sprawie w/w projektów uchwał udzielił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do  przedstawionych projektów uchwał.

projekty uchwał w sprawie :
- wyrażenia opinii na zmianę rodzaju miejscowości Marysin, z osady na część wsi Piaski
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXIII/134/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie i zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Piaski, powiat gostyński, woj. wielkopolskie.
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w którym informują, że  nie wnoszą zastrzeżeń do przedstawionych przez Radę Gminy Piaski  zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Piaski poza jednym wyjątkiem.
Nie wyrażają zgody  likwidację nazwy Marysin. Proponują jej utrzymanie, przy jednoczesnej zmianie określenia rodzaju tej miejscowości z osady na część wsi Piaski. Zdaniem Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Marysin jest nazwa historyczną nadana klasztorowi i zakładowi leczniczemu OO Bonifratrów w  XIX w.
Wobec powyższego, stwierdził Sekretarz należy na najbliższej sesji podjąć w tej kwestii stosowne uchwały.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do w/przedstawionej sprawy.

Następnie pan Wójt poinformował, że  sołtys wsi Godurowo przesłał pismo z prośbą o wystąpienie z wnioskiem  do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie działki położonej w Godurowie ozn. Nr 27/19 i 27/12 z przeznaczeniem na boisko do gry w piłkę nożną.
Wójt powiedział, że wszczęcie postępowania w tej sprawie następuje na wniosek Rady Sołeckiej, po podjęciu uchwały przez zebranie wiejskie. Tak wiec sołtys wsi Godurowo musi w pierwszej kolejności zwołać zebranie wiejskie  na którym  mieszkańcy opowiedzą się za takim a nie innym postępowaniem w  sprawie przekazania działek – stwierdził p. Wójt.
Ponadto Pan Wójt przedstawił radnym bardzo obszernie  zakres wykonywanych  prac na terenie całej gminy – załącznik do protokółu.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna.

                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                               Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.