Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 25/2005 komisji rolnictwa

Protokół Nr 25/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 25/2005
wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa
odbytego w dniu 4 listopada 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy         - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy     - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy    - Wiesław Glapka

Pan Wójt poinformował, że na najbliższej sesji Rady Gminy będzie obecna Starosta, Pani Elzbieta Palka w celu przedstawienia aktualnej sytuacji dotyczącej dalszych losów  obiektów szpitalnych w Gostyniu. Wiemy już, że powiat zdecydował się na wykup nieruchomości i na pewno Starosta będzie prosić gminy o wsparcie finansowe na wykup szpitala od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
Komisje proponują aby na sesji zaproponować Pani Staroście sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Piaskach i wówczas Gmina Piaski dołoży różnicę pomiędzy kwota uzyskaną ze sprzedaży Ośrodka a kwotą wyznaczoną przez powiat do zapłaty dla naszej gminy.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przestawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005r. Poinformowała między innymi, że nie został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dlatego należało skorygować budżet gminy w planach inwestycyjnych.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie gminy na 2005r.

Następnie p. Wójt poinformował, ze na najbliższej sesji należy wyznaczyć termin przeprowadzenia wyborów sołeckich we wsi Grabonóg.
Pan Roman Radoła – radny z Grabonoga zaproponował na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetowej aby wybory sołeckie odbyły się 15 grudnia br. – poinformował p.Wójt.
 
Kolejne projekty uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w  Taniecznicy, Drzęczewie Pierwszym i Lafajetowie przedstawił p. Wójt. Poinformował między innymi, że co roku możemy występować do FOGR o dofinansowanie w wysokości 30 %  na przebudowę dróg dojazdowych  do gruntów rolnych  do szerokości 3 mb.
Do 15 listopada musimy złożyć wnioski o te środki do FOGR, wybraliśmy więc 3 drogi i stąd 3 projekty uchwał.

Limity na wieloletnie plany inwestycyjne – lata 2004 – 2007
Radni otrzymali załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r  pn. LIMITY NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE- LATA 2004-2007
Pan Wójt dokładnie przedstawił wszystkie propozycje zawarte we wspomnianym załączniku, odpowiadał na pytana w tym zakresie.
Komisje  przyjęły do wiadomości  przedstawione  plany inwestycyjne na lata 2004-2007

Rozpatrzenie wniosków ;
- p. Robert Celka – zam. w Strzelcach Małych 9 zwraca się z prośba o sprzedaż stawu w Strzelcach Małych należącego do samorządu gminy.
Komisja uważa, że należy zwołać zebranie wiejskie wsi Strzelce Małe aby mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat i wówczas Rada Gminy podejmie w tej kwestii decyzję.
- „ZAWIEJA” – spółka jawna – Gostyń ul. Poznańska 200 – przesłała na ręce Wójta Gminy list intencyjny w sprawie zakupu od samorządu Gminy Piaski działek w Grabonogu stanowiących wyrobisko po piaskowni.
Komisja uważa, że należy zaprosić na sesję przedstawiciela  firmy i rozmawiać na ten temat.
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w odpowiedzi na nasze pismo w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaski działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki w Bodzewku informuje, że nie może jej przekazać gdyż o te grunty toczy się postępowanie regulacyjne dotyczące zwrotu nieruchomości na rzecz Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku.
Komisje proponują aby Pan Wójt rozmawiał na ten temat z ks. Superiorem.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M.  Konieczna

                                                                       Przewodniczący 
                                                         budownictwa                     rolnictwa

                                                         Jan Majchrzak                   Jan  Kędzia

 

 

 


 

 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.