Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 26/2005 komisji rolnictwa

Protokół Nr 26/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 26/2005

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska  odbytego w dniu  22 listopada 2005r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy                - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
4. Skarbnik Gminy            - Elżbieta  Karolczak

PROJEKTY  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości
- ustalenia stawek podatku od posiadania psów
- ustalenie dziennej stawki opłaty targowej
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006r.
- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2006r.

Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik, Pani Elżbieta Karolczak. Ponadto poinformowała, że do dnia sesji w dniu 30 listopada na pewno będą jeszcze kolejne zmiany o których poinformuje wszystkich radnych na posiedzeniu Rady Gminy.
Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionych zmian w budżecie.
Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, że nie będziemy podejmować na sesji uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta ponieważ Główny Urząd Statystyczny ogłosił ją na poziomie o 10 zł niżej w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2004 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 37,67 za 1 kwintal a w roku 2005 – 27,78 za kwintal. Poinformował również, że na wczorajszym posiedzeniu komisji budownictwa radni zaproponowali aby pozostałe podatki i opłaty lokalne pozostawić bez zmian co oznacza, że w roku 2006 obowiązywałyby stawki uchwalone na rok 2005.
Członkowie komisji rolnictwa również przychylili się do propozycji komisji budownictwa.
Następnie Wójt odczytał pismo Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wykupu nieruchomości szpitalnych w Gostyniu z prośbą o udzielenie Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na ten cel. Poinformował również, że komisja budownictwa na wczorajszym posiedzeniu podtrzymała stanowisko w tej sprawie jakie zostało przedstawione przez przewodniczącego komisji rolnictwa, Pana Jana Kędzię na sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada br.
Pan Kędzia zaproponował na sesji „aby powiat sprzedał Ośrodek Zdrowia w Piaskach a wówczas nasza gmina dołoży różnicę na wykup szpitala„. Ponadto członkowie komisji budownictwa zaproponowali aby wystosować pismo do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o aktualną wycenę Ośrodka Zdrowia w Piaskach – oświadczył p. Wójt. Poinformował również, że postara się zwołać Konwent Wójtów i Burmistrzów na którym wspólnie należałoby przyjąć stanowisko w sprawie pomocy powiatowi gostyńskiemu w wykupie nieruchomości szpitalnych w Gostyniu.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                            Jan  Kędzia
                                                                        

                                                                                     
 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.