Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/2005 komisji rolnictwa

Protokół Nr 27/2005 komisji rolnictwa


Protokół Nr 27/2005

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska odbytego w dniu 20 grudnia 2005r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni  wg listy obecności
2. Sekretarz Gminy   -  Wiesław Glapka
3. Skarbnik Gminy    -  Elżbieta Karolczak
4. Zbigniew Kordus   - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół
5. Irena Różalska    - Przewodnicząca Rady Gminy

1. PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2006.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006
- regulaminu określającego na rok 2006 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
- uchwalenia budżetu Gminy Piaski na 2006r.
- opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 13/2002 Wójta Gminy Piaski z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pan Zbigniew Kordus przedstawił dwa projekty uchwał  tzw „oswiatowych„
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na rok 2005 przedstawiła Skarbnik Gminy.
Zaznaczyła, że projekt uchwały w tej sprawie jeszcze ulegnie zmianie do dnia sesji. Wszystkie dodatkowe zmiany zostaną przedstawione na ostatniej sesji w dniu 29 grudnia – oświadczyła p. Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały
Pozostałe projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA  2006r.
Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowo dochody i wydatki w projekcie budżetu gminy na 2006r. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2006.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                      Przewodniczący  komisji

                                                                               Jan  Kędzia

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.