Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/2006 komisji rolnictwa

Protokół Nr 29/2006 komisji rolnictwa


Protokół Nr 29/2006
posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska odbytego w dniu 8 marca 2006r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt  Gminy      -  Zenon  Norman
3. Sekretarz Gminy  -  Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy   -  Elżbieta Karolczak
5. Aneta  Karkosz   -  Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
6. Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa i gosp. przestrzennej

PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.
- zwiększenia udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o w Gostyniu
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- planu pracy Rady Gminy Piaski na 2006r.
- przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski

Pani Aneta Karkosz – Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przedstawiła radnym sytuację finansową Funduszu i poprosiła radnych o objecie przez Gminę Piaski kolejnych udziałów w Funduszu w celu jego dokapitalizowania co zwiększy lepszą obsługę przedsiębiorców ubiegających się o poręczenia kredytów.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja nie podjęła decyzji o wysokości kolejnego dofinansowania Funduszu a Pan Wójt poinformował, że decyzję w tej sprawie radni podejmą pod koniec kwietnia na kolejnej sesji.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie.

Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski przedstawił pan Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej. Poinformował między innymi, że 7 lat temu radni podjęli uchwałę w sprawie Studium lecz niektóre z zawartych tam zapisów wymagają aktualizacji i dostosowania do  dzisiejszych potrzeb gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Sekretarz Gminy poinformował, że Wojewoda uchylił nam w całości uchwałę podjętą w ubiegłym roku w sprawie opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ze względu na sprzeczność z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Rada Gminy Piaski ustaliła stawki opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, co Wojewoda uznał za istotne naruszenie prawa i stąd orzeczono jej nieważność – poinformował Sekretarz.
Następnie Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Pan Wójt poinformował radnych o bieżących pracach wykonywanych na terenie gminy /przede wszystkim remonty sprzętu, wycinka drzew itp./ oraz o planowanych w najbliższym czasie z nadejściem wiosny /rozpoczniemy wykopy w Bodzewie pod nową salę sportową, będziemy układać chodnik w Michałowie jeżeli dostaniemy płytki z powiatu, rozpoczniemy prace systemem gospodarczym przy kolektorach sanitarnych w kierunku Grabonoga i Podrzecza itp./
Ponadto Pan Wójt poinformował, że PKP nie przekaże nam budynków po byłych stacjach kolejowych, natomiast jest do przejęcia grunt – ogółem na terenie naszej gminy jest do przejęcia od PKP 9,25 ha gruntu.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                              Przewodniczący  komisji

                                                                                        Jan  Kędzia

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.