Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych » Zaprzestanie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

Zaprzestanie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych


ZAPRZESTANIE  PROWADZENIA  SPRZEDAŻY  NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH  

 

PODSTAWA PRAWNA


art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1356, ze zmianami)

1. Wymagane dokumenty: 

 

·         Oświadczenie  o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych 

 

2. Opłaty: 
Nie pobiera się 

3. Termin odpowiedzi: 


Do 30 dni 

4. Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Piaski składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

5. Dodatkowe informacje:

 

Zgodnie z art. 12 ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku: 

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Art. 12a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 12b.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

6. Odbiór decyzji

 

Odbiór decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić w jednej z dwóch form: 

 

·         osobiście przez wnioskodawcę, 

·         za pośrednictwem poczty przesłanie na wskazany adres.

 

7. Przyjmowanie wniosków:

Oświadczenie należy składać – Biuro Rady Gminy, pokój Nr 16

ul. 6-go Stycznia 1,

tel. 65 57 19 030 (w.16)

W godzinach otwarcia Urzędu Gminy

- w poniedziałek: 800  - 1600

- od wtorku do piątku - 715  - 1515

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.