Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych » Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

PODSTAWA PRAWNA

 

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1286 ze zmianami).

 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.

 

Wymagane dokumenty:  

 

  • Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
  • Do wglądu stałe zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Piaski)

 

 

1.    Opłaty:

 

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

nr konta Urzędu: Gmina Piaski  PBS O/Piaski

48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

 

2.    Termin załatwienia sprawy:

 

Do 30 dni w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

3.    Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

4.    Odbiór dokumentów:

 

- osobiście przez wnioskodawcę - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

- Biuro Rady Gminy, pokój Nr 16.

 

5.    Przyjmowanie wniosków:

 

Wnioski należy składać w Biurze Rady Gminy (pokój Nr 16)

ul. 6-go Stycznia 1,

tel. (65)57 19 030 

W godzinach otwarcia Urzędu Gminy

- w poniedziałek: 800  - 1600

- od wtorku do piątku - 715  - 1515

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-01
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.