Strona główna » Dokumenty » STATUTY I REGULAMINY » Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni


Regulamin wypożyczalni

 


§ 1. 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja w wysokości 10 zł)
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości).

§ 3. 1. Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres 14 dni.
3. Biblioteka może przedłużyć termin wypożyczenia.
4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. U niego też zwraca wypożyczone książki.

§ 4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów.

§ 5. 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej książkę nie mniejszej wartości przydatną do biblioteki.

§ 6. 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w § 3 ust.2 i 3 biblioteka ma prawo pobierania opłaty w wysokości 20 gr. za każdy dzień przetrzymywania książki. Za każde upomnienie biblioteka pobiera od czytelnika równowartość znaczka pocztowego i druku.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: STATUTY I REGULAMINY
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.