Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR III/9/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Numer uchwały: III/9/2006
Numer sesji: 3
Rok: 2006

UCHWAŁA NR III/9/2006
Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 57 205,- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 17 508 787,-

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 57 205,- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17 994 072,-
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 199 751,-

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                           Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.