Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR IV/15/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR IV/15/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.

Numer uchwały: IV/15/2006
Numer sesji: 4
Rok: 2006

UCHWAŁA NR IV/15/2006
Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 210 966,- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 17 297 821,-
2. Ogólna kwota dochodów o których mowa w ust. 1 obejmuje:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie jak w zał. nr 3 do uchwały

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 210 966,- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17 783 106,-
2. z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 155 379,-
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie jak w zał. nr 4

§ 5. Wydatki majątkowe określa zał. nr 5

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne jak w zał. Nr 6

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.