Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Numer uchwały: VI/36/2007
Numer sesji: 6
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VI/36/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 96 ust.1 Statutu Gminy Piaski Dz. Urzędowy Nr 25 poz. 440 z dnia 21 lutego 2003r./   RADA  GMINY  PIASKI   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2007 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                 Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.