Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VI/37/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia planów pracy na rok 2007 komisji Rady Gminy Piaski

UCHWAŁA NR VI/37/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia planów pracy na rok 2007 komisji Rady Gminy Piaski

Numer uchwały: VI/37/2007
Numer sesji: 6
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VI/37/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy na rok 2007 komisji Rady Gminy Piaski

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami/   RADA GMINY PIASKI   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy na rok 2007 komisji:
1/ rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiący zał. nr 1 do niniejszej uchwały
2/ budżetu, działalności gospodarczej i handlu stanowiący zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
3/ oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki stanowiący zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                      Irena Różalska
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.