Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA Nr VII/42/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr VII/42/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.


UCHWAŁA Nr VII/42/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżet zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 085 576,-

§ 2. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.