Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 4 grudnia 2006r.

Protokół Nr 1/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 4 grudnia 2006r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2006

Protokół Nr 1/2006
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski
odbytego dnia 4 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Pani Irena Różalska powitała wszystkich i poinformowała, że do czasu wyboru na sesji składów osobowych komisji radni będą mogli się spotykać na wspólnym posiedzeniu przed każdą sesją Rady Gminy.
Na jutrzejszej sesji Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Piaski- poinformowała Przewodniczaca Rady i w tym momencie poprosiła Sekretarza Gminy, Pana Wiesława Glapkę aby przedstawił propozycję zmian w Statucie Gminy. Sekretarz przedstawił propozycję zmian w Statucie Gminy które przygotowała Komisja Statutowa na swoim posiedzeniu w dniu 29 listopada br. Dodał jeszcze, że uchwała Rady Gminy dotycząca zmian w Statucie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i wówczas na najbliższej sesji Rady Gminy radni podejmą uchwałę w sprawie składów osobowych 3 komisji Rady Gminy Piaski.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Piaski Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych aby nie rozpowiadali fałszywych informacji na temat jawności wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Klimkowski – radny z Piasków stwierdził, że taką informację otrzymał od osoby anonimowej, która nie była na sesji. Pan Klimkowski w tym momencie wnioskował o podjęcie uchwały aby obowiązkowo głosować „za kotarą„
Wszyscy radni obecni na wspólnym posiedzeniu zanegowali propozycje p. Klimkowskiego, stwierdzając, że to przywilej a nie obowiązek i nikt nie będzie ich zmuszał do poczynań niezgodnych z ustawą.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała następnie Pana Wójta czy przedstawi radnym swoją propozycje dotyczącą projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski.
Pan Wójt zaproponował aby podwyższyć jego wynagrodzenie.
Pan Śląski zaproponował aby podwyższyć wynagrodzenie Wójta o 10 %
Pan Wójt poprosił aby jego wynagrodzenie nie przekraczało 8.000,- zł brutto.
Wobec powyższego radni ustalili wynagrodzenie Wójta na kwotę 7 900,00 zł brutto.
Kolejny projekt uchwały dotyczył powołania Komisji Rewizyjnej.
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy wyjaśniając jednocześnie sposób powołania komisji na jutrzejszej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Zbigniew Kordus – kierownik Zespołu Obsługi Szkół przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2007.
Wyjaśnił radnym bardzo szczegółowo sposób wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw. Odpowiadał w tym zakresie na pytania radnych.
Pan Jan Żalik pytał, czy nauczyciel może pracować więcej godzin ponad etat skoro w innych zakładach pracy nie wolno płacić za nadgodziny.
Pan Kordus odpowiedział, że inaczej ta sprawa wygląda w przypadku nauczycieli gdyż obowiązuje Karta Nauczyciela która daje możliwość pracy w godzinach ponadwymiarowych w wysokości do 1/2 etatu /w liczbie 9 godzin/
Pan Klimkowski pytał jaki procent nauczycieli otrzymuje dodatek motywacyjny gdyż w jego przekonaniu nie wszyscy nauczyciele winni go otrzymywać i nie w równej wysokości.
Uważam , ze dodatek motywacyjny jak sama nazwa mówi winien być przyznawany za dodatkowe osiągnięcia w pracy nauczyciela – stwierdzil p. Klimkowski.
Pan Kordus wyjaśnił, że przyznawanie dodatku motywacyjnego leży w gestii dyrektora szkoły a my nie mamy na to wpływu. Rada Gminy ustala jedynie zasady przyznawania dodatków w postaci regulaminu. Przyznanie dodatku motywacyjnego leży w gestii dyrektora ponieważ Wójt Gminy jako organ prowadzący nie jest organem nadzoru pedagogicznego. Regulamin gminny jest schematem dzięki któremu dyrektorzy placówek oświatowych powinni wypracować rzetelne metody przyznawania powyższych dodatków – wyjaśnił p.Kordus.
Więcej pytań do tego projektu uchwały nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. KoniecznaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.